‘Wij weigeren vijanden te zijn’

Een delegatie van de Raad van Kerken is van 14 tot 21 november in Israël en Palestina voor ontmoetingen met vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties. De reis gebeurt op uitnodiging van kerken in Israël en Palestina, die in 2019 een bezoek aan de Raad van Kerken in Nederland brachten. De delegatie van de Raad bestaat uit de volgende personen: Geert van Dartel, ds. Christien Crouwel, dr. Rene de Reuver, ir. Kees Nieuwerth en pater Roland Putman ofm.

Dinsdagmiddag 15 november brengen we een bezoek aan Tent of Nations. Een boerderij op een heuveltop, 950 meter boven zeeniveau ten zuiden van Bethlehem. De grond is al generaties lang in bezit en gebruik van de Palestijns, christelijke familie Nassar.

De grootvader van Daoud kocht dit stuk grond in 1916. Door grootvader werd de eigendomsakte van de grond onder de destijds over Palestina heersende Ottomaanse Turken wettelijk vastgelegd. Onder latere administratieve overheden (Britten, Jordaniërs) werd dit nog weer eens bevestigd. Toch werd dit eigendomsrecht van de familie Nassar door de Israelische overheid betwist. Volgens een militaire rechtbank moesten zij schriftelijke bewijzen leveren, vervolgens getuigen-verklaringen van Palestijnse buren, die uiteindelijk zelfs naar de rechtbank moesten komen om persoonlijk te getuigen.

Telkens werd de uitspraak echter door de rechtbank uitgesteld. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank zelfs dat het bewijs ontoereikend was… De familie ging daarop in hoger beroep bij het Hooggerechtshof. Inmiddels duurt deze rechtzaak al 32 jaar! Op 21 november zal de talloze malen uitgestelde uitspraak van het Hooggerechtshof plaatsvinden. Hier wordt met spanning naar uitgekeken.

Keer op keer geweldloos weerbaar

Dit stuk grond op deze strategische heuveltop wordt inmiddels ‘omsingeld’ en ingesloten door vijf grote nederzettingen van Joodse kolonisten. Zij proberen de familie Nassar uit alle macht van hun grond te verdrijven. Toen de legale strategie – het aanvechten van eigendom – niet werkte, ging men over tot een tweede strategie: jongeren uit de nederzettingen staken de olijfboomplantage van de familie Nassar in brand en kapten vruchtbomen. Zo gingen 250 oude olijfbomen en maar liefst 1000 abrikozenbomen verloren.

Daarna ging men over tot een derde strategie: er werd veel geld geboden voor dit stuk grond. Zelfs een blanco cheque! Maar Palestijnen voelen zich zeer verbonden met de grond die generaties-lang door hun familie bewerkt wordt. Dat werkte dus evenmin…

Toen volgde de vierde strategie: het isoleren van de boerderij, door het afsluiten van de toegangsweg, en het afsluiten van water en electriciteit. Waarop de familie op zonne-energie overschakelde, regenwater-bassins aanlegde en biogas ging produceren om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden.

Tenslotte kwam de vijfde strategie: hiertoe aangezette Palestijnen beweerden opeens dat deze grond van hen zou zijn. De familie vroeg bewijzen, die ze uiteraard niet konden produceren. Vervolgens werd Daoud zelfs fysiek aangevallen en kwam hij begin dit jaar in het ziekenhuis terecht. Maar hij reageerde op dit alles steeds vanuit creatieve, geweldloze weerbaarheid en hoop: geen electriciteit? Dan zonnepanelen; geen waterleiding? Dan regenwateropvang.

Blijvende hoop

Jaarlijks ontvangt de Tent of Nations meer dan 10.000 internationale bezoekers en vele vrijwilligers werken op deze prachtige, maar in zijn voortbestaan bedreigde boerderij. De familie is blij met deze internationale steun en hoopt dan ook dat dit mede zal bijdragen aan een positieve uitspraak van het gerechtshof in hun jarenlange strijd.

Het was een bezoek dat duidelijk in het teken van hoop en verzet stond. Want, zo luidt een van de gevleugelde uitspraken van Tent of Nations: Wij weigeren vijanden te zijn. 

Kees Nieuwerth

Foto bovenaan: Voorzitter Geert van Dartel (rechts) in gesprek met Daoud Nassar