Met Franciscaanse slag

Een delegatie van de Raad van Kerken is van 14 tot 21 november in Israël en Palestina voor ontmoetingen met vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties. De reis gebeurt op uitnodiging van kerken in Israël en Palestina, die in 2019 een bezoek aan de Raad van Kerken in Nederland brachten. De delegatie van de Raad bestaat uit de volgende personen: Geert van Dartel, ds. Christien Crouwel, dr. Rene de Reuver, ir. Kees Nieuwerth en pater Roland Putman ofm.

In de namiddag bezoeken we drie van de ruim 200 minderbroeders Franciscanen, die in het Heilig Land wonen en werken.

Broeder Louis Bohte is Nederlander. Ruim twintig jaar geleden heeft hij deelgenomen aan een voorloper van het EAPPI-programma. George en Johnny Jallouf zijn een tweeling uit Aleppo, van wie de familie vanwege de oorlog in Syrië in Nederland woont. Ze vertellen allen over het belang van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van jonge Palestijnen. 

Zowel de teleurstelling in de politiek bij jongeren, als het langs elkaar heen leven en zelfs wegkijken van andersgelovigen kennen ze. Met jongeren gaan ze echter de weg van de hoop. Met bijvoorbeeld wandeltochten delen ze de verhalen van jongeren, en tijdens concerten ontstaan contacten met joden en moslims. De tweeling is ook actief op sociale media, waarin ze met zang, muziek en reportages in de Arabische taal jonge mensen bereiken. 

Tot slot pakken ze hun gitaar en dwarsfluit. Samen zingen we Laudate omnes gentes, waarmee we afscheid nemen met een hoopvol slotakkoord!

Roland Putman ofm