Omzien naar Elkaar Fonds steunt kleinschalige hulp vluchtelingen

Al ruim een eeuw zet Cordaid zich in voor de meest kwetsbare mensen, ver weg en dichtbij. In de meest gevaarlijke en arme gebieden ter wereld biedt Cordaid noodhulp en werkt samen met lokale kerken en andere partners aan gezondheidszorg en scholing, werkgelegenheid en vredesopbouw.

Ook in Nederland helpt Cordaid mensen op weg naar een waardig bestaan. Armoede en sociale uitsluiting vormen een groeiend probleem in ons land. Cordaid helpt mensen de armoede blijvend te ontstijgen en biedt hen de kans (weer) deel te nemen aan de samenleving. In 2019 steunde Cordaid 23 sociale coöperaties, dat ten goede kwam aan 2500 mensen, waaronder migranten en voormalige vluchtelingen. In 2020 leefden ruim 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, een aantal dat door de pandemie en inflatie verder is toegenomen. Daarom is Cordaid het Omzien naar Elkaar Fonds gestart.

Verbreding mandaat

Via dit fonds ondersteunt Cordaid lokale initiatieven, gericht op dak- en thuislozen, vluchtelingen en mensen die in sociaal isolement of met hoge schulden leven. Het zijn initiatieven door lokale organisaties dichtbij de doelgroep, een steuntje in de rug voor mensen die vanuit eigen kracht werken maar tussen wal en schip zijn gevallen, en met onze steun sneller uit de problemen geraken.

Vanwege de onderlinge wisselwerking tussen ecologische en sociale problematiek heeft Cordaid in 2022 besloten het mandaat van het Omzien Naar Elkaar fonds te verbreden naar kleinschalige initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling en klimaatrechtvaardigheid in Nederland. In totaliteit ondersteunt Cordaid per jaar ongeveer 25 initiatieven met bijdragen tot € 15.000.

Steun aan vluchtelingen

In februari begon de oorlog in Oekraïne die nog lang niet beëindigd lijkt. Miljoenen mensen zijn op de vlucht in eigen land of over de grens. Grote en kleine initiatieven helpen mensen met de eerste noden: gericht op de bevolking in Oekraïne zelf, ontheemden in eigen land en mensen die naar de omliggende landen vluchten, en ook naar Nederland.

Cordaid helpt via het Caritas netwerk in onder meer Oekraïne en Polen met basisbehoeften als schoon drinkwater, voedsel, medicijnen, onderdak. Inmiddels zijn er ook al meer dan 70.000 Oekraïners in Nederlandse gemeenten geregistreerd, en hoe langer de oorlog duurt, hoe groter het aantal vluchtelingen. Zij hebben hulp nodig van overheid en particulieren. Veel parochies, kerkelijke gemeenten en andere kerkelijke organisaties willen daarbij een handje helpen.

Cordaid biedt deze organisaties en parochies een financiële ondersteuning vanuit het Omzien naar Elkaar Fonds. Met bijdragen tussen €2.500 en €5.000 kan Cordaid veel kleine initiatieven steunen, die ten goede komen aan Oekraïense en andere vluchtelingen in ons land.