Ons kompas in deze tijd

De tijd gaat snel en er gebeurt veel. Dat bleek tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Kerken woensdag 11 mei. Zo werd onder andere de financiële jaarrekening besproken, met een overzicht van al wat vanuit de Raad in 2021 is ondernomen. Het maatschappelijk leven mocht dan nadrukkelijk bepaald worden door de corona-epidemie, als je het jaaroverzicht 2021 erop na leest, heeft de epidemie de Raad er niet van weerhouden veel activiteiten te ontplooien. 

Maar ‘de tijd’ waarin wij leven is wel een dingetje. Raadsvoorzitter Geert van Dartel vroeg zich in zijn openingswoord van de vergadering af hoe het zit met het aanvoelen van de tijd. Na de vreugde in 1989 over de bevrijding van Midden- en Oost-Europa, de benauwenis over de oorlog op de Balkan in de jaren ’90, voelen de ontwikkelingen in Oekraïne in de huidige tijd onheilspellend aan.

Richting in verscheurde wereld

Van Dartel was getroffen door de 4 mei-lezing van Hans Goedkoop. Die wees erop dat we in een tijd leven waarin het kompas voor goed en kwaad ‘goed’ moet staan. Persoonlijke beslissingen in kwade tijden doen ertoe voor onszelf, anderen, de samenleving en voor de wereld.

‘Hoe staat het met ons kompas in onze tijd? Staat dat goed afgesteld?’, zo vroeg Van Dartel zich hardop af. Hij wees op Titus Brandsma die zondag 15 mei door paus Franciscus heilig zal worden verklaard.  ‘Brandsma had zijn kompas goed gericht en stond tot op het laatst van zijn leven fier in zijn geloof.’

De raadsvoorzitter wees op het thema van de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in september in het Duitse Karlsruhe, ‘De liefde van Christus beweegt de wereld naar verzoening en eenheid.’

‘De persoon van Christus, onze band met Hem, de liefde van Christus is ons kompas in deze verscheurde en verdeelde wereld.  We kunnen onszelf de vraag stellen of we dat goed uitdragen in ons eigen leven, in onze kerkgemeenschappen en in deze wereld. Want daar komt het wel op aan. Hoe zullen anderen, die de liefde van Christus niet kennen, anders weet hebben van ons kompas,’ zo hield Van Dartel de vergadering voor. 

Financiën

Daarna kwam de Raad tot de zakelijke vergadering. Het goedkeuren van de financiële jaarcijfers over 2021. De kosten voor 2021 vielen lager uit doordat ook tal van activiteiten geen doorgang konden vinden door de epidemie. De financiële bijdragen van de kerken alsmede de opbrengsten van collectes en giften voor de Raad zijn niet voldoende om alle kosten de te dekken, maar dankzij de steun van de Stichting Vrienden van de Raad, is een financieel tekort niet aan de orde. De plenaire vergadering ging akkoord met de financiële stukken. 

Ook werd aan de Raad de gespreksnotitie Duurzame Toekomst gepresenteerd, waar de afgelopen maanden intensief aan gewerkt is. 

Noodzakelijke transitie

Want klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven en ook Nederland zal zijn steentje moeten bijdragen aan de noodzakelijke duurzaamheidstransitie. Vlak na de klimaatconferentie van de Verenigde Naties vorig najaar in Glasgow riepen de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk de overheid daartoe al op met een brandbrief. Ook de Raad van Kerken in Nederland ziet de hoge urgentie van dit thema voor kerken en geloofsgemeenschappen. Daarom reikt de Raad deze notitie aan, in de hoop dat de noodzakelijke transitie in onze omgang met de aarde, haar grondstoffen en alles wat in, op en rond de aarde leeft voorwerp van gesprek en bezinning zal zijn in de lidkerken en in de lokale gemeenten, parochies en andere geloofsgemeenschappen.

De Raad van Kerken zal de notitie in de juni-vergadering uitgebreid bespreken.

Teun-Jan Tabak