Kerken herdenken omgekomen vluchtelingen

Vooruitlopend op de Wereldvluchtelingendag op 20 juni 2022 nodigt de Conference of European Churches (CEC) samen met de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) kerken uit om de duizenden migranten en vluchtelingen te herdenken, die op zoek naar veiligheid op de Middellandse Zee en aan andere Europese grenzen hun leven verloren.

In hun gezamenlijke oproep moedigen de CEC en de CCME kerken aan om op zondag 19 juni diensten, gebeden en waken te houden, zoals ook de afgelopen jaren op veel plaatsen al werd gedaan.

Hoop en licht

‘In deze periode van Hemelvaart en Pinksteren, die in het teken staat van hoop en licht voor de hele mensheid, zijn wij diep bedroefd dat het lijden, de uitzichtloosheid en de dood nog steeds voortduren voor duizenden van onze broeders en zusters aan de buitengrenzen van de EU en Europa in ruimere zin.’ zo schrijven algemeen secretaris dr. Jørgen Skov Sørensen van de CEC en algemeen secretaris dr. Torsten Moritz van de CCME.

‘We doen deze oproep in tijden waarin de oorlog in Oekraïne voortwoedt’, zeggen ze, en benadrukken dat ‘gebeden en acties voor de vluchtelingen daardoor belangrijker worden dan ooit’.

‘Als kerken en christenen is het onze roeping om getuigen en dienaren te zijn van nieuw leven in gerechtigheid en vrede voor allen, ongeacht etniciteit, nationaliteit of religie. Laten we de getroffenen gedenken en nadenken over de oorzaken van hun ontheemding.’

Initiatieven

Op verschillende plaatsen in het land worden diverse initiatieven genomen. Zo vindt tussen zaterdag 18 juni 12.00 uur en zondag 19 juni 12.00 uur in Den Haag de Wake voor vluchtelingen plaats. Deze wake is een initiatief van Stek, stichting voor stad en kerk, de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag.

Werkmateriaal

Op de CCME-website is werkmateriaal beschikbaar, zoals dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de liturgie en voorbeden tijdens de kerkdienst (beschikbaar in Engels).