Raad van Kerken roept kerken op vredestichters te zijn

De Raad geeft uitdrukking aan haar verbondenheid met het Oekraïense volk, de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en haard hebben moeten achterlaten.

Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken – in 1948 in Amsterdam – verklaarden de kerken dat ‘oorlog tegen de wil van God’ is. De afgelopen jaren groeide het besef dat we als mens geroepen zijn om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’.

In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken wereldwijd – ook de kerken in Rusland – op om zich uit te spreken tegen deze oorlog.