Oecumenelezing 2023
Vrijdag 12 mei, Geertekerk | Utrecht

Het thema van de Oecumenelezing op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort, tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Zijn christenen modelburgers die zonder enig eigenbelang hun naaste dienen? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan als bedding voor onze ervaringen?

Deze vragen staan centraal in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

Dirk Jan Schoon studeerde psychologie (1977-1981) en theologie (1981-1988) in Amsterdam aan de UvA. Na de ambtsopleiding aan het seminarie in Utrecht werd hij priester in de Oud-Katholieke Kerk, werkte vanaf 1989 als pastoor in zijn geboortestad en in Amsterdam, en werd in 2008 door de geestelijken en leken van het bisdom Haarlem tot hun bisschop gekozen en gewijd.

Hij promoveerde in 2004 aan de VU op een proefschrift over de ontwikkeling van de oud-katholieke kerk in de negentiende eeuw en publiceert sindsdien boeken en artikelen op het gebied van de kerkgeschiedenis. Namens de OKK en andere bisschoppelijk georganiseerde kerken maakt hij deel uit van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland.

Namens de internationale federatie van oud-katholieke kerken was Schoon tien jaar vertegenwoordiger bij de Anglicaanse kerken en hij was co-voorzitter van de dialoog met de Kerk van Zweden, die in 2016 tot een volledige kerkelijke gemeenschap leidde. Naast de kerkgeschiedenis is de Bijbelse theologie uit zijn Amsterdamse studietijd een van zijn blijvende liefdes. Ook leidde hij jarenlang Bijbelkringen en levert nog steeds bijdragen voor De Eerste Dag. Bij geschiedenis en Bijbellezen gaat, evenals in pastoraat en liturgisch voorgaan, zijn hart uit naar ontmoetingen met mensen om in gelovig vertrouwen het geheim van de Godsnaam te vieren.

Panelgesprek

Na de lezing door Dirk Jan Schoon vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland. Het panel geeft respons op de inleiding. Waarbij ruimte voor vragen en inspraak door aanwezigen. Panelleden zijn onder andere:

Sandra Oosterwolde is theoloog en masterstudent geestelijke verzorging aan de VU. Sinds 2020 is zij vicaris bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Daarnaast is Sandra in dienst van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente met als standplaats Zeist, waar zij eindredacteur is van het bekende Dagtekstenboekje. Zij is vanaf september 2022 vertegenwoordiger van de Evangelische Broedergemeente in de Raad van Kerken Nederland. Sandra haalt geloofsinspiratie uit de traditie van de Evangelische Broedergemeente.

Rachelle van Andel is predikant van Vrijburg Amsterdam (VVP) met speciale aandacht voor jeugd en jongeren. Zij doordenkt de samenleving graag in al haar facetten en onderzoekt hoe we goed kunnen samenleven. Rachelle is wars van snelle antwoorden en ondoordachte reflecties en zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens toegang heeft tot mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken. Naast haar predikantswerk is ze voorzitter van de landelijke remonstrantse diaconie Geloof & Samenleving en lid van de Beraadgroep Geloof & Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

Ad de Boer is voorzitter van de Regiegroep die vanaf 2017 de eenwording van NGK en GKv heeft begeleid. Hij was tot 1972 lid van de GKv, daarna actief in de NGK. Vanaf 1979 was hij betrokken bij landelijke samensprekingen, eerst met de CGK, later ook met de GKv. Na 2005 was hij enkele malen voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK. Hij werkte als journalist en directeur bij de Evangelische Omroep en daarnaast als (hoofd)redacteur bij de bladen Saamhorig, Shalom, Koers, Opbouw en OnderWeg.

Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten & ontmoeten. 

Programma

14.30 uurOntvangst met koffie & thee
15.00 uurOpening door drs. Geert van Dartel, voorzitter
15.10 uur‘Gods complot: méér dan polarisatie’
Oecumenelezing door mgr. dr. Dirk Jan Schoon
15.40 uurZingen, onder leiding van Gert Landman en Willem Blonk
15.50 uurForum ‘Gods complot: méér dan polarisatie’
Moderator: drs. Christien Crouwel
Deelnemers o.a.:
– Rachelle van Andel
– Ad de Boer
– Sandra Oosterwolde
16.50 uurLiturgische afsluiting, medewerking van Gert Landman (cantor) en Willem Blonk
17.15 uurReceptie
18.15 uurEinde

Locatie

Geertekerk | Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Routebeschrijving >

Aanmelden voor de Oecumenelezing 2023

Formulier niet gevonden