Oecumenelezing uitgesteld

Vanwege de huidige lockdown zal de oecumenelezing die op 14 januari plaats zou vinden, uitgesteld worden tot vrijdagmiddag 13 mei 2022. Tijdstip en plaats blijven hetzelfde: Aanvang 14.30 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Kort is overwogen om de geplande lezing op 14 januari live te streamen. Omdat we als Raad ook bij die optie tegen diverse beperkingen aan zouden lopen en een belangrijk aspect van de jaarlijkse lezing bovendien ontmoeting en interactie is met onze achterban, is gekozen voor uitstel.

We hopen in het voorjaar vele belangstellenden te ontvangen en ontmoeten in een volle Geertekerk, rond het onderwerp van de lezing van prof. dr. Peter Nissen: ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.’