God van alle mensen

God van alle mensen, Ene, Eeuwige,
 
Wij danken U voor Uw zorg en trouw, voor Uw nabijheid en zegen.
Wij aanbidden Uw grote Naam en buigen voor wie U bent: bron van alle leven, rots van ons bestaan.
 
Wij bidden U in deze tijd van tweespalt en vijanddenken.
Om Uw vrede, de vrede van Christus in ons hart en om Uw trouw in onze gedachten.
 
Vergeef ons waar kleine mensen zo achteloos aan onze grenzen verkommeren en sterven.
Hun bloed is kostbaar in Uw ogen.
“Besta maar niet” is onze begroeting, vergeef ons Heer.
 
Wij bidden U voor de werkers van Uw Koninkrijk, de kleine en de grote.
De vredestichters, de grote en de kleine, en hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
 
Wij bidden U voor onze nieuwe regering.
Geef onze gezagsdragers wijsheid en verstand dat wij in vrede met elkaar kunnen leven en vruchten van de Geest kunnen doen groeien:
liefde, vriendelijkheid, blijdschap, geduld, zelfbeheersing.
 
Leid ons allen op Uw wegen naar Uw toekomst, dat vragen wij in Jezus Naam, amen.


Marieke Sillevis Smitt,
predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht / provokant Onverwacht Opgewekt