Bron van leven

Trouwe God en Vader, Bron van leven,
overweldigd door het vele zorgwekkende dat op ons af komt,
zoeken wij woorden om stem te geven aan wat ons hart raakt.
Wij zien zoveel goeds en moois dat niet tot bloei kan komen,
wat verstikt wordt door de droogte van haat en verlangen naar macht.
Wij zien zoveel mogelijkheden die in de kiem worden gesmoord,
en verworden tot onmogelijkheden die levens verstikken.
Heer, ontferm, U!

Bron van leven, U Die alles door Uw Woord tevoorschijn hebt geroepen:
zie toch hoe mensen niet in het volle licht van het leven kunnen treden,
maar zich moeten verstoppen voor machten die hen het leven niet gunnen,
moeten vluchten voor machthebbers die hen hun toekomst ontnemen.
Zovelen, vluchtelingen, ontheemden, verdreven van de grond waarin zij wortelen.
Zwervend door streken waar zij niet welkom zijn;
zoekend naar een toekomst voor henzelf en hun kinderen.
Heer, ontferm U!

Bron van leven, U Die aan Uw mensen handen en voeten hebt gegeven
om op de ander toe te lopen en sterke, open handen toe te steken:
zie toch de nood in ons eigen land: de overvolle asielzoekerscentra,
het gebrek aan bedden, aan ruimte voor hen die zo’n behoefte hebben
aan een stille, veilige plek, om te rouwen om al wat zij los hebben moeten laten,
om voorzichtig te kunnen wortelen,
groeiend naar een nieuw bestaan.
Zie toch ons onmachtig pogen om onze levens, onze bronnen van bestaan
voor hen te openen.
Zie toch, Heer, ons verlangen om samen met hen als Uw kinderen
wérkelijk mens te zijn in een wereld door U aan ons allen gegeven,
genoeg om van te leven, genoeg voor iedere dag.
Heer, ontferm U! Amen.

Jolanda Paans, predikant van de Goede Herderkerk in Hoogeveen

Foto: Paul Jeffrey / WCC