Zegen uw mensen met hoop

Gij, Allerhoogste,
Hoe lang nog moet het duren? 
Hoe lang nog kan het maar gebeuren 
dat mensen in de steek worden gelaten? 
Mensen, op de vlucht voor oorlog en armoede. 
Mensen, hopend op een betere toekomst 
voor henzelf en voor hun kinderen. 
Mensen, hun leven wagend om in veilige haven te komen 
en dan gedwongen om tussen de ratten te leven, 
afgewezen, mishandeld, teruggestuurd om te verdrinken.  
Hoe lang nog, o Eeuwige, moet dat duren? 

Gij, Allerhoogste, 
wees bij hen in hun machteloosheid en uitzichtloosheid. 
Zend toch Uw Geest om hen te inspireren tot hoop, 
creativiteit en vindingrijkheid.  
Wees een rots voor wie geen andere toevlucht meer heeft. 

Gij, Allerhoogste, 
wees ook bij ons als wij ons machteloos voelen 
om onze zusters en broeders bij te staan. 
Zend toch uw Geest om ook ons te inspireren tot hoop, 
creativiteit en vindingrijkheid.  
Mogen wij toch wegen vinden om hun stem te laten horen 
om dove oren te openen, om drogredenen te ontmaskeren. 

Gij, Allerhoogste, 
Zegen uw mensen met hoop! 

Heleen Ransijn, predikant van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo Vilvoorde, Verenigde Protestantse Kerk België: