Allen

Almachtige en barmhartige God, 
Uw Zoon werd zelf een vluchteling en kon geen enkele plek zijn thuis noemen, 
zie genadig neer op allen die vandaag gevaren ontvluchten,
en dakloos en hongerig onderweg zijn. 
Zegen allen die zich inzetten om hen verlichting te brengen, 
laat de geest van ruimhartigheid en mededogen in ons hart waaien, 
en leid de landen en volkeren van deze wereld naar die dag toe,
waarop allen zich zullen verheugen in Uw koninkrijk van gerechtigheid en vrede, 
door Christus onze Heer. 
Amen. 

Peter-Ben Smit, deken van het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Een (eigen) vertaling van een gebed van de Church of England