De toekomst van de interreligieuze dialoog

De uitslag van de essaywedstrijd van Wereldraad van Kerken over de toekomst van de interreligieuze dialoog is bekend. Vijf jonge theologen vanuit verschillende kerktradities, zijn gekozen als winnaars van de essay-schrijfwedstrijd die werd georganiseerd ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het Bureau voor Interreligieuze Dialoog en Samenwerking van de Wereldraad van Kerken (WCC). De essays die de internationale jury van het Oecumenisch Instituut in Bossey en de Wereldraad van Kerken hebben gekozen, behandelen een verscheidenheid aan thema’s en perspectieven rond het thema: ‘De toekomst van interreligieuze dialoog’.

Ds. Dr. Peniel Rajkumar, programmacoördinator voor interreligieuze dialoog en samenwerking bij de Wereldraad van Kerken sprak over de impact van de essaywedstrijd: “Elk van deze jonge theologen heeft op een zeer onderscheidende manier, creatieve theologische grondslagen voor interreligieuze betrokkenheid uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze essays een enorme inspiratie zullen zijn voor kerken om een ​​interreligieuze dialoog aan te gaan op een manier die fris is qua focus en futuristisch qua reikwijdte”.

De winnaars van de essaywedstrijd zijn:

  • Lea Schlenker, een lutherse theoloog uit Duitsland wiens werk zich richt op interculturele theologie en interreligieuze dialoog, schreef haar essay rond het thema gastvrijheid in haar werk getiteld: “From Shared Meals to Interreligious Conversations“.
  • Kritsno Saptenno, die samenwerkt met het Onderzoeks- en Ontwikkelingsorgaan van de Protestantse Kerk in de Molukken, Indonesië, schreef over de dialoog met inheemse spirituele tradities in zijn essay “Linguistic Hospitality: Welcoming Indigenous Religion Into Interreligious Dialogue“.
  • Ioannis Christodoulakis, masterstudent in interreligieuze en interchristelijke dialoog aan het Instituut voor Postdoctorale Studies in Orthodoxe Theologie van Chambésy verkent het thema: “The Holy and Great Council of the Orthodox Church and Its Interreligious Dialogue Approach”.
  • Nicole Kallsen, een niet-confessionele christen die afstudeert in Internationale Studies aan de Universiteit van Utah, onderzoekt dans als een vorm van interreligieuze dialoog in haar essay ‘Embodying Worldview‘.
  • Christopher West, een priester in de Kerk van Ierland, onderzoekt geloof, hoop en liefde als sleutelprincipes voor interreligieuze betrokkenheid in zijn artikel “The future of interreligious dialogue: A Christian theology of engagement with other religious traditions“.

Later dit jaar presenteren de jonge theologen hun werk in een online evenement. De essays zullen ook worden gepubliceerd in ‘Current Dialogue’, het tijdschrift voor interreligieuze ontmoeting van de Wereldraad van Kerken.

Photo: Marcelo Schneider/WCC