Verhaast uw gerechtigheid

Barmhartige God, 

We brengen voor u al ons onvermogen om als broeders en zusters samen te leven.  
De rijkdom die ons zo vanzelfsprekend in de schoot valt,  
die bedoeld is om te delen,
en waar onze goede wil best toe bereid is, 
maar waar het ons ontbreekt aan creativiteit en ruimhartigheid. 

Wij brengen voor u al het onmogelijke.  
De kansen voor vrede in zoveel kwetsbare landen, 
waar op vrede wordt gehoopt maar waar de wanhoop het lijkt te winnen. 
In Libanon, in Irak, in Mozambique, en op vele plaatsen die in onze aandacht zijn …  
Wij bidden voor de ontheemden en vluchtelingen, 
voor uw mensenkinderen onderweg, zonder veiligheid, zonder toekomst, 
in Midden-Amerika, in Afrika, In Zuidoost-Azië, in Noord-Afrika,  
op Lesbos, Chios, de Balkan en waar ook in Europa. 

Wij zijn dankbaar voor wat er bloeit tussen geloven en culturen,  
juist ook op de puinhopen van geweld. 
Wij bidden voor hen die ruimhartig opvang bieden,  
die met warm hart welkom heten. 
Wij bidden voor onze moslimzusters en -broeders in de Ramadan verenigd. 

Wij bidden om de menselijke maat,  
voor de beleidsmakers, onderhandelaars en politici, 
dat zij hun verantwoordelijkheid in menselijkheid waarnemen 
en werken aan een wereld waar niet cijfers en regels de doorslag geven  
maar liefde, welkom en toekomst. 

Wij weten ons verbonden met velen die verlangen naar uw rijk van vrede, liefde en recht.  
Dat velen met ons in gebed verenigd zijn, ontroert ons. 
Dat u om ons en uw mensen bewogen bent, stemt ons dankbaar. 
Verhaast uw gerechtigheid. 
Amen. 

Alke Liebich, predikant van de Johanneskerk in Amersfoort en voorzitter van de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten in Nederland