Bij het overlijden van mr. Govaert Kok

De Raad bereikte het verdrietige bericht dat op 10 maart 2021 is overleden mr. Govaert Kok, oud-katholiek, maar meer nog dan oud-katholiek een volbloed oecumenicus in hart en nieren. Hij had een onverschrokken vertrouwen in de kracht van oecumenische samenwerking tussen kerken, ten diepste gefundeerd in het geloof in Jezus Christus. De Raad van Kerken in Nederland is hem veel dank verschuldigd.

Maar liefst ruim 22 jaar heeft Govaert Kok op bewonderenswaardige wijze de penningen van de Raad beheerd. Hij vervulde de functie van penningmeester van de Raad van 1976 tot 1997. In 1997 nam hij afscheid omdat hij geen kans meer zag dit werk te combineren met zijn drukke baan als president van het Haagse Gerechtshof. Afscheid werd van hem genomen met een symposium getiteld: ‘Mag de oecumene wat kosten?!’ Hij was zich er steeds van bewust dat het werk van de Raad ook betaald moet worden en dat de oecumene een voldoende en solide basis moet hebben.

Zelf bleef hij 22 jaar een constante factor, maar Govaert Kok heeft in de Raad velen zien komen en gaan. Drie voorzitters heeft hij meegemaakt (dr. Henk Berkhof, dr. Dick Mulder, dr. Ruud Huysmans) en drie algemeen secretarissen (dr. Herman Fiolet, ds. Wim van der Zee, ds. Ineke Bakker).

Hij maakte niet alleen tijd voor het beheer van de gelden van de Raad, maar wilde voor alles zijn krachten en de grote capaciteiten van hoofd en hart geven aan de wijze waarop mensen met elkaar samen leven, samen wonen, samen werken, solidair zijn met elkaar in nood. Hij meende dat geld niet aan de kerk wordt gegeven om er mee te verdienen, maar om te dienen.

Daarom kon hij tegelijk voorzitter zijn van de Stichting Oecumenische Hulp met haar vele projecten van dienst aan de kerken in de derde wereld, maar was hij ook nauw betrokken bij een geheel nieuw initiatief in Nederland, dat een bezinning op gang wilde brengen op een totaal anders omgaan met geld. Op zijn advocatenkan­toor tekenden de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland in 1974 ten overstaan van mr. G.Chr. Kok de oprichtingsacte van de Ecumenical Develop­ment Cooperative Society (EDCS), nu Oikocredit International.

Daarnaast diende hij ook de internationale oecumene: van 1983 tot 1991 was hij lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.

Govaert Kok had een ijzeren geheugen en middels de mail onderhield hij nog regelmatig contact met al degenen die in zijn tijd bij de Raad of bij de Stichting Oecumenische Hulp betrokken waren. Dat werden er steeds minder. Nu is hij zelf toch vrij onverwacht overleden.

Een vriend van de Raad van Kerken is heengegaan. Moge hij rusten in de vrede van de Heer.