Op weg met een Franciscaanse zegenbede

Heer onze God, 

We bidden U voor mensen die in nood zijn ver weg en dicht bij. 
We bidden U voor mensen aan wie onrecht gedaan wordt in het klein en in het groot, 
die lijden onder geweld en onderdrukking,
die moeten vluchten, weggerukt uit huis en land. 

Wees met mensen voor wie oorlog dag en nacht realiteit is. 
We bidden U voor mensen in vluchtelingenkampen, 
die onder erbarmelijke omstandigheden maar moeten zien te overleven. 
Kinderen die daar aan hun lot worden overgelaten. 
Wilt U zich over hen ontfermen. 

Moge U ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, 
halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, 
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. 

Moge U ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, 
onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, 
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 

Moge U ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden 
aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken
om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. 

En moge U ons zegenen met genoeg dwaasheid  
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen
waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. 

Amen 

Conny Berbée-Bakhuis, predikant Protestantse Gemeente Abbenes (geïnspireerd op een Franciscaanse zegenbede van Ruth Fox)

foto: Albin Hillert / WCC