Die ons aankijkt

Heer onze God, 
vanuit diepte van ellende 
roepen wij tot U, 
machtige God, Hoeder van de arme, weduwe en wees, 
Beschermer van vreemdeling en vluchteling. 
Dat uw Koninkrijk kome, 
dat Uw recht gedaan wordt, 
dat U recht wordt gedaan 
door mensen, overheden en gewone mensen 
van vlees en bloed. 
Breng redding aan de rechtelozen 
op Lesbos en zoveel andere plaatsen 
waar mensen hunkeren naar vrede en veiligheid. 
In naam van Jezus, onze Heer, 
die ons aankijkt door de ogen van de minsten onder hen. 
Amen.   

Gert Binnendijk, predikant met bijzondere opdracht (Protestantse Kerk in Nederland) en geestelijk verzorger verpleeg-, behandel en Huntingtoncentrum Topaz Overduin in Katwijk