U bent God

God, 
U bent een God die Zich verborgen houdt. 
Wij begrijpen U niet. 
Wij ervaren vaak zo weinig uw aanwezigheid. 
Waar bent U, God? Waarom grijpt U niet in?
Waarom laat U al dat lijden maar voortbestaan?
Kunt U dat aanzien, God? Raakt het U soms niet? 

God, 
Waarom verbergt U zich? Hebt U zich teruggetrokken in de hemel? U bent een God die zich verborgen houdt. Speelt U een spel met ons? Verstoppertje? Hebt U geen oog voor het onrecht? Hebben de machten van het kwaad vrij spel?  

God, 
Wij zien zo weinig van U. Toch horen we van U. Want U hebt niet in het verborgene gesproken.  
U zegt dat U dat vermoeide kracht geeft en de machteloze macht in overvloed. 
U zegt dat U de vorsten nietig maakt en de leiders van de aarde onbeduidend. 
U zegt dat wie hoopt op U nieuwe kracht krijgt. 

God, 
Daarom roepen we tot de hemel vanuit de nood van deze wereld. Vanuit de onbegrijpelijkheid van wat er gebeurt. We roepen tot U want U bent toch een God die hoort en een God die spreekt. En we doen een hartstochtelijk beroep op die ongelooflijke woorden van U:

Heer, geef de vermoeide kracht en geef de machteloze macht in overvloed. 
Heer, maak de vorsten nietig en de leiders onbeduidend. 
Heer, geef nieuwe kracht aan ieder die op U hoopt, hetzij groot of klein,
hetzij leider of lijdende.  
Heer, hoor en maak uw beloften waar.
Want U houdt zich wel verborgen, maar U bent tegelijk de God die verlossing brengt. 
Heer verlos allen die in nood verkeren. 
Want U bent God, er is geen ander. 
Amen 

Henk Messelink, emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Hattem-Noord, een gebed naar aanleiding van Jesaja 45:15a en 19a

Foto: Albin Hillert / WCC