Wij bidden

Genadige en barmhartige God en Vader, 
Die al het leven op deze aarde geschapen hebt, 
En in Jezus Christus genezing en bevrijding geeft, 

Dank U dat wij U kennen mogen als die God, Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerige brood geeft. 
U bewaart de vreemdelingen, U houdt wees en weduwe staande. 

Dank U dat U alle ellende op deze aarde ziet. En dat U tegelijk ook zo duidelijk van ons vraagt om naar deze kwetsbaarste groep mensen om te zien. Dat U van ons vraagt recht te doen en goedertierenheid lief te hebben. 
De vreemdeling op deze aarde heeft Uw aandacht. Dank u wel dat U zichzelf zo laat kennen in de Bijbel, als een barmhartige God. 

Wij bidden U dat Uw Heilige Geest ons de ogen en hart wilt openen
voor hen die geen helper hebben.  
Wij bidden U dat we leren delen
van de rijke zegeningen die we van U krijgen.
Wij belijden dat wij dit van U krijgen om te leren van die rijkdom te delen.  
God, help ons om als land en als kerk trouw te zijn
om Uw liefdevolle karakter te weerspiegelen,
door barmhartigheid te tonen aan hen die geen thuis meer hebben.
Helpt u ons om voor de zwakken van deze wereld een plaats te bereiden. 

Wij bidden om vergeving voor het feit dat die hulp niet geboden wordt,
om welke reden dan ook, in deze tijd
waarin meer vluchtelingen zijn dan ooit tevoren.  

Kom ons tegemoet in Uw goedheid en wees ons genadig:
wij die geroepen zijn om te helpen,
en wees de vluchtelingen genadig,
de wezen onder hen, opdat zij in ons een helper ontmoeten.  
Kom ons te hulp, Vader van onze Here Jezus Christus.
Leer ons zien op U Here Jezus, die alles wat U had opgegeven heeft,
om ons, vervreemd van onszelf en van U onze Schepper, te redden.  

We bidden het in de naam van Jezus Christus, 

Amen 

Alexander Aalderink, predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwaagwesteinde