Herwinnen van hoop en solidariteit

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de voorzitters van de bisschoppenconferenties van alle lidstaten, stuurde op 18 november 2020 een boodschap van hoop en een oproep tot solidariteit aan de Europese instellingen en de lidstaten. Dit in relatie tot de huidige crisis veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is een van de ondertekenaars van de boodschap.

In het licht van de onlangs gepubliceerde brief van paus Franciscus Fratelli tutti, richt de boodschap ‘Herwinnen van hoop en solidariteit’ van de voorzitters van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie zich vooral op de strijd tegen Covid-19 en de gemeenschappelijke inspanningen die alle Europeanen moeten leveren om te zorgen voor een eerlijk, rechtvaardig en menswaardig herstel.

Vrede en welvaart

Met deze boodschap bevestigt de Katholieke Kerk haar inzet voor de opbouw van Europa. De bisschoppen zeggen dat het Europese project ‘het continent vrede en welvaart heeft gebracht’ met de fundamentele waarden van ‘solidariteit, vrijheid, onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, democratie, rechtsstaat, gelijkheid en verdediging en bevordering van de mensenrechten’.

De verklaring is opgesteld op initiatief van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), die op 30 september 2020 voor het eerst alle voorzitters van de bisschoppen van de EU bijeen heeft gebracht in een digitale bijeenkomst.

bron: www.rkkerk.nl