Afschuw en verslagenheid aanslagen Frankrijk

Net als vele anderen spreekt ook de Raad van Kerken zijn afschuw en verslagenheid uit over de recente aanslagen in Frankrijk. Eerst de moord op leraar Samuel Paty; vandaag op de koster en twee vrijwilligers van de Notre-Dame-basiliek in Nice. De Raad zal in gezamenlijkheid met de andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk. Zo wil de Raad zijn medeleven uitspreken en overbrengen aan alle nabestaanden.

De Raad roept een ieder op niet mee te gaan in onbeheerste woede, hoe menselijk voorstelbaar zo’n reactie ook zou zijn. Wij willen niet meegaan in de dreigende taal en beledigingen waarmee mensen elkaar bejegenen en die door alle media wordt versterkt. De terreurdaad van individuele personen mag ons er niet toe brengen deze toe te rekenen aan een hele bevolkingsgroep of godsdienst. Wij proberen voor zover dat in ons vermogen ligt om groeiende haat tegen te gaan door zelf een voorbeeld te geven van een gerechtigheid die bijdraagt aan vrede.

We vragen de voorgangers in de kerkdiensten aanstaande zondag de slachtoffers van de terreurdaad te gedenken en om vrede te bidden.

Het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), dat ook participeert in het OJCM, kwam vanmiddag met onderstaande verklaring.


Rotterdam, 29.10.2020

Oproep aan alle moskeeën voor speciale aandacht voor de terreuraanslag in Nice

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft met groot verdriet, afschuw en diepe verbijstering kennis genomen van de tragedie die het Franse volk opnieuw heeft getroffen. Vanochtend doodde een terrorist  meerdere mensen in een kerk in Nice. 

Onze gedachten gaan intens uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag. 

Deze terroristen kennen totaal geen grenzen in hun daden en er ontbreekt in hun acties elk spoor van menselijkheid. Het is een laffe en onmenselijke daad waarmee zij de samenleving willen ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Het is intens verdrietig dat terroristen de slachtoffers hebben belaagd op een plek waarop zij zich juist veilig hadden moeten voelen. In vrede. In een kerk. Wij roepen iedereen op om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de terroristen niet te laten oogsten wat zij hebben gezaaid. 

Wij hebben een hardnekkige vijand. Laat ons verenigen om deze tragedie te boven te komen en te overwinnen. Als broeders en zusters en als naasten. We trekken in deze moeilijke tijd tevens op met Joden en Christenen, verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM).  

Wij vragen alle moskeeën en imams om in de komende dagen, speciale aandacht te besteden aan deze terreuraanslag en de gevolgen daarvan. Zowel in de Koran als in de Talmoed staat immers dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’.