Geborgen tranen

Voor de tijden van verdriet

Een boekje voor troost, hoop en liefde, dat is de opzet van gebundelde woorden uit de bijbel bestemd voor mensen met verdriet. ‘Geborgen tranen’, luidt de titel van het kleinood. Het is een mooi en kleurrijk uitgevoerd ‘oppak- en weglegboekje’, waar je wat in bladert en leest op zoek naar woorden van bemoediging.

Deze uitgave van de Bijbelvereniging is tijdens de Raadsvergadering op 10 september gepresenteerd door Harm M. Jager. Hij is niet alleen de vertegenwoordiger van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in de Raad, maar ook voorzitter van de Bijbelvereniging en samensteller van het boekje.

Mooi gevonden in deze tijden van corona met al dat verdriet. ‘God als de tranenverzamelaar’ schrijft Harm Jager en wijst daarbij op psalm 56 vers 9: ‘U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in uw kruik’. ‘God doet recht aan ons verdriet’, schrijft Jager, ‘Hij wil kennen en wil blijven kennen. Dat geeft kracht, moed en hoop om ondanks alles door te gaan.’

Tranenflesjes

Nieuw voor mij was het verhaal over de tranenflesjes. In de tijd van de Bijbel vingen vrouwen bij verdriet hun tranen op in flesjes. En er werden heel wat tranen geplengd in die tijd, uit verdriet, gemis, onzekerheid en angst. Die tranen werden bewaard voor de dag dat hun man thuiskwam en aan hem getoond. Een gevuld kruikje was van meer betekenis dan woorden ooit konden zijn.

Tijdens de Raadsvergadering is het boekje aangeboden aan ds. Marco Batenburg, voorzitter van de synode van de Protestantse kerk Nederland en aan ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Zij noemde ‘Geborgen tranen’ een met liefde uitgegeven boekje, dat niet de intentie heeft om verdriet ‘weg te poetsen’, zoals Harm Jager in zijn inleiding schrijft, maar om juist te spreken van Gods aanwezigheid in moeilijke tijden. “In de veelheid van woorden en vaak ook zo tegenstrijdige boodschappen die we dagelijks van alle kanten te verwerken krijgen, kunnen deze teksten voor de lezer een heilzame verademing zijn”, aldus ds. Crouwel.

Hoop, troost en liefde

De aanleiding voor het boekje was het begin van de coronacrisis. Veel mensen overleden, zonder dat afscheid van hen kon worden genomen. De verwerking van het verdriet en het verder leven met gemis werden hierdoor nóg moeilijker en zwaarder dan gewoonlijk. Maar verdriet is van alle tijden en plaatsen en treft alle lagen van de bevolking. Daarom kan dit boekje aan veel mensen, in alle tijden, troost, hoop en liefde bieden. Het wordt op aanvraag gratis ter beschikking gesteld aan verpleeg- en zorginstellingen, opvanghuizen, gevangenissen, overnachtingslocaties, hospices en inloophuizen. Daarnaast kan ieder die, op welke wijze dan ook, met verdriet te maken heeft een boekje aanvragen.

De boekjes zijn kosteloos te bestellen via de website: www.bijbelvereniging.nl. De illustraties zijn gemaakt door Otto de Bruijne. Bij een bestelling vanaf 25 stuks wordt een donatie op prijs gesteld.

De Bijbelvereniging verspreidt gratis Bijbels: meer dan 100.000 stuks per jaar in Nederland. Naast (kinder)bijbels in vele tientallen talen, heeft de vereniging ook een Psalmenboekje en enkele bemoedigingsboekjes in het assortiment.