Gebed gevraagd voor Zuid-Soedan

Zuid-Soedan wordt al jaren geteisterd door een burgeroorlog en lijdt onder het enorme geweld tussen rivaliserende partijen. Meer dan 2 miljoen mensen hebben inmiddels het land moeten ontvluchtten, ruim 1,5 miljoen zijn ontheemd en 7,5 miljoen mensen zijn aangewezen op humanitaire hulp. Ontvoeringen van vrouwen en kinderen, seksueel geweld, diefstal van vee en plunderingen zijn aan de orde van de dag. Daarbij staat het land in de top drie van landen die het meest gevoelig zijn voor de gevolgen van de corona-crisis.

Kerken als vredestichters

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, deden de gezamenlijke kerken van Zuid-Soedan daarom een dringende oproep aan alle partijen zich te committeren aan eerdere afspraken die gemaakt zijn rond het vredesproces. De kerken worden daarin gesteund door vele internationale, oecumenische organisaties, waaronder de Raad van Kerken in Nederland.

De kerken in Zuid-Soedan spelen een cruciale rol in het vredesproces. Allereerst bieden ze praktische en pastorale ondersteuning aan slachtoffers van geweld. Daarnaast dragen ze bij aan verzoeningsprocessen tussen strijdende partijen. Zij kunnen daarbij niet zonder gebed en de hulp van de internationale gemeenschap. De Raad van Kerken in Nederland vraagt daarom aan plaatselijke gemeentes, parochies en andere geloofsgemeenschappen aanstaande zondag, aan het einde van de vredesweek, aandacht te besteden aan de situatie in Zuid-Soedan en te bidden voor het vredeswerk van de kerken aldaar.

Meer informatie vindt u in de onderstaande verklaringen en op de website van PAX, die in deze vredesweek bijzondere aandacht vraagt voor het vredeswerk in Zuid-Soedan.