Walk of Peace in 2020

De organisatie van de Vredesweek en de verschillende activiteiten hierin, is dit jaar anders vanwege de coronacrisis. In overleg tussen PAX en de Raad van Kerken is besloten – gelet op de richtlijnen van het RIVM en het kabinet – dat er vanuit onze organisaties niet opgeroepen zal worden tot het organiseren van grote evenementen tijdens de Vredesweek 2020. Het lag in de bedoeling dat de Walk of Peace (WoP) in Zwolle dit jaar een landelijk accent van PAX en de Raad van Kerken zou krijgen, dit zal echter dit jaar dus niet het geval zijn. Wellicht volgend jaar?

Het organiseren van bijeenkomsten tijdens de Vredesweek 2020 vraagt van de organisatoren grote creativiteit. Hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde manier toch de Vredesweek organiseren?

Elke stad of dorp heeft haar eigen mogelijkheden en uitdagingen. Een vredeswandeling zoals de Walk of Peace trekt in sommige plaatsen behoorlijk wat deelnemers. De wandeling loopt vaak langs verschillende locaties in een stad of wijk, waarbij verbinding gezocht wordt tussen mensen. Op basis van de voorschriften van de overheid kunnen we na 1 juli bijeenkomsten organiseren van maximaal 100 personen, mits voldaan kan worden aan de basisregels.

Basis regels

Vermijd drukte, werk vanuit huis als dat kan, houd 1,5 meter afstand, blijf altijd thuis bij klachten en ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts dan blijven ook gezinsleden thuis. En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Voor een Walk of Peace (WoP) gelden uiteraard dezelfde regels, in het bijzonder bij deelname van mensen van 70 jaar of ouder. Dit kan voor de organisatie tot logistieke problemen leiden. De vraag is of het overal lukt om die basisregels te kunnen volgen. Kan de organisatie dit, ook bij grotere aantallen deelnemers, wel waarborgen?

We denken hierbij o.a. aan drukte bij een gezamenlijke opening en afsluiting van een wandeling, het bezoek aan locaties onderweg; het zal moeilijk worden om, ook bij het in- en uitgaan van de locatie, 1,5 meter afstand te houden. Moeten deelnemers met de auto komen of moeten ze met het OV reizen om aan de wandeling mee te kunnen doen: ook dat brengt extra risico’s met zich mee.

Terughoudend

Op basis van bovenstaande overwegingen willen PAX en de Raad van Kerken vragen uiterst terughoudend te zijn bij het organiseren van een WoP waarbij de basisregels, in het bijzonder de 1,5 meter afstand niet in stand kunnen  worden gehouden. Op dit moment lijkt het beter alternatieven te onderzoeken die geen risico met zich meebrengen  voor deelnemers, organisatoren en de samenleving als geheel. Het is voor de organisatie van een WoP overigens altijd nodig om contact met de gemeentelijke overheid te zoeken, in ieder geval voor het verkrijgen van een vergunning. Afhankelijk van het aantal beoogde deelnemers en de beoordeling van de overheid (dat is per gemeente en per jaar verschillend!) kan de WoP gezien worden als een evenement of een demonstratie. Het is van belang hierbij ook de wettelijke bepalingen goed te volgen. Aan een evenement zitten meer restricties dan een demonstratie.

Alternatieven

We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat een organisatie wel contacten legt met verschillende organisaties in de wijk/het dorp, om eventueel onderlinge steun te bieden, maar ook om te bekijken of er in de Vredesweek op alternatieve manieren verbinding kan worden gemaakt en hoe dit naar buiten kan worden gebracht. Ook kan gekeken worden of er alternatieven zijn voor deelnemers: kunnen zij online een bezoek brengen aan verschillende locaties, of wellicht individueel gedurende de vredesweek een wandeling langs die locaties maken? Kunnen er berichten worden achtergelaten?

We nodigen ieder uit, om eventuele creatieve alternatieven voor de Walk of Peace met ons en met elkaar te delen. Dat kan bijvoorbeeld via de facebook-groep ‘PAX Ambassades van Vrede’ of via vredesweek@paxforpeace.nl