Poster voor 4 en 5 mei

Om 4 en 5 mei dit jaar te markeren heeft het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, het voorstel gelanceerd in de landelijke dagbladen een poster af te laten drukken. Iedere Nederlander kan deze poster achter het raam hangen om te laten zien dat hij of zij stil staat bij deze belangrijke dagen. Het CJO heeft steun gezocht voor dit initiatief bij de Raad van Kerken in Nederland en bij het Centraal orgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunen het initiatief van harte. Ook het Comité 4 en 5 mei toonde zich enthousiast en heeft het idee overgenomen. Daarom zal komende week in alle landelijke dagbladen bijgevoegde poster worden afgedrukt. Op 2 mei in het NRC, op 30 april in andere kranten.

Opnieuw vertellen

Het CJO roept iedereen in Nederland op deze poster achter het raam te hangen en er elkaar en de volgende generatie over te vertellen. “Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen”, aldus het CJO.

Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de Raad van Kerken en het CMO geeft volgens het CJO aan “hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren, maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren.”