Geloven voorbij grenzen Breda

Op woensdagavond 18 december 2019 was Jan van der Kolk, voorzitter van de Projectgroep Vluchtelingen van de Raad, te gast in het Mondiaal Centrum in Breda.

Hij was uitgenodigd door de plaatselijke Raad van Kerken en presenteerde de brochure ‘Geloven voorbij grenzen’. Jan van der Kolk maakte het publiek deelgenoot van een heleboel feiten die er zijn over vluchtelingen.

De volgende vragen kwamen onder andere aan de orde:
Wist u dat slechts 5% van de migratiestroom vluchteling is? Dat het niet conform de ‘joods-christelijke cultuur’ is om alles te laten zoals het is? Dat velen van onze ‘autochtone’ Nederlanders een migratieachtergrond hebben? Dat een vluchteling ook graag ‘geeft’ en niet alleen wil ontvangen? Dat het vormgeven aan de rechtsstaat iets is van ons allemaal? Dat een wachttijd van anderhalf jaar zonder iets te mogen ondernemen, dodelijk is? Dat burgerlijke ongehoorzaamheid mag – ook bij kerkmensen? Dat we handen en voeten willen geven in Breda aan het werkelijk ontmoeten van vluchtelingen?

De kerken in Breda dankten Jan van der Kolk voor de inspirerende presentatie in het Mondiaal Centrum in Breda. Zij gaan zeker aan de slag met de handreikingen in het rapport.

Meer informatie: www.raadvankerkenbreda.nl.

Afbeelding: Jan van der Kolk in Breda. Foto: Raad van Kerken Breda.