Vertrek voorzitter Dirk Gudde

Na zijn eerste termijn van 4 jaar legt de voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, zijn functie neer. In de Raadsvergadering van 13 november 2019 heeft hij dat aan de Raad meegedeeld. In enkele lokale en landelijke media was al naar voren gekomen dat er geen tweede termijn komt omdat de Rooms-Katholieke Kerk Nederland heeft aangegeven een verlenging niet te steunen. De Rooms-katholieke voorzitter legde dat zelf uit aan de Raad: omdat hij na een scheiding een nieuwe relatie is aangegaan, is zijn levensstaat niet in overeenstemming met wat zijn kerk leert over de onontbindbaarheid van het huwelijk. Gudde gaf aan het standpunt van zijn kerk te begrijpen, maar ook dat hij het jammer vindt dat er een einde komt aan zijn voorzitterschap.

De Raad drukte waardering uit voor de wijze waarop Gudde zijn voorzitterschap uitoefende. Na de plenaire Raadsvergadering van december zal nog aandacht besteed worden aan zijn afscheid. Tot de Raad een nieuwe voorzitter heeft gekozen zal het voorzitterschap worden waargenomen door vice-voorzitter Kees Nieuwerth.