Oud vicevoorzitter Raad, Mijnke Bosman overleden

Vrijdag 22 november, is in de vroege ochtend na een kort ziekbed overleden ds. Mijnke Bosman-Huizinga (geboren 21 mei 1944). Zij heeft veel voor de oecumene en voor de Raad betekend. De Raad is haar veel dank verschuldigd.

Mijnke Bosman is voor de Raad vooral bekend vanuit haar functie als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Vanuit deze functie bij de Remonstrantse Broederschap was Mijnke Bosman lid van de plenaire Raad, en van 1998 – 2003 was zij eveneens vicevoorzitter van de Raad en als zodanig ook lid van het moderamen van de Raad. Daarnaast vervulde zij bij de Raad vele functies in kleinere commissies en groepen, o.a. op het gebied van armoede en de sociale cohesie in Nederland, en in de commissie rond contacten met politieke partijen.

Zij had een heel groot oecumenisch hart, een ongekende energie, en heeft daarmee de kar getrokken die de Kerkendag in Kampen maakte tot een ware oecumenische bijeenkomst.
Ook vormde zij met Herman Noordegraaf en Anton Houtepen de reactie voor het boek ‘Waakvlam van de Geest’. Dit boek verscheen bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Raad in 2008.

Dat zij moge rusten in vrede.
De Raad wenst de nabestaanden kracht bij dit verlies.