Kijk over muren heen

Kijken over muren heen, is de titel van een oecumenische ontmoetingsdag waarbij het gaat om een kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland. De dag vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019, van 11.00 – 15.00 uur (ontvangst vanaf 10.30 uur), in de Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. Allanstraat 185, Westzaan. Iedereen is van harte welkom.

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland deze oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.
 
Het bezoeken van de gevangenen is in Matteüs 25 een van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans?

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrijwilligers en geven we u een inkijkje in het leven van gedetineerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrijwilligers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in gesprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk als buddy van een (ex-)gedetineerde en maakt u kennis met de training ‘Mijn kind en ik’, ontwikkeld door Exodus en die ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe dat zit? Daarover vertellen we u dan meer.

Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact.

Voor meer informatie: klik hier voor de flyer.