Preventiepakket seksueel misbruik

Vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik hebben het preventiepakket ‘Een Veilige Kerk’ ontwikkeld. Dit preventiepakket bestaat uit een eenvoudig stappenplan waarmee elke geloofsgemeenschap kan werken aan veiligheid. Het stappenplan wordt op de nieuwe site: www.eenveiligekerk.nl gratis aan alle kerken aangeboden.

Stappenplan Een Veilige Kerk
Het compacte stappenplan bestaat uit zes stappen. Alle stappen bevatten instructies, praktische werkvormen en andere relevante documenten. Met de nieuwe website en het Stappenplan kunnen kerken werken aan het verbeteren en behouden van een veilige omgeving. Het Stappenplan en de nieuwe website zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de vier meldpunten.

Eenveiligekerk.nl
Naast het preventiepakket biedt de nieuwe website informatie over en voor kerkelijke vertrouwenspersonen. Ook kunnen geloofsgemeenschappen inspirerende verhalen en voorbeelden downloaden en laten plaatsen. Zo kunnen zij elkaar helpen om veiligheid in de geloofsgemeenschap bespreekbaar te maken via preken, kringgesprekken, kinderkringen.

Vertrouwenspersonen
Eén van de stappen uit het plan is de aanstelling van een plaatselijke vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het laagdrempelig melden van (vermoedens) van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon kan tegelijk blijvend aandacht vragen voor preventie, zoals het aanstellingsbeleid, gedragscodes en het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag.  Voor deze vertrouwenspersonen is een training beschikbaar, zodat zij goed toegerust aan deze functie kunnen beginnen.

Misbruik melden
Via de nieuwe site eenveiligekerk.nl zijn de vier meldpunten ook bereikbaar voor het melden van misbruik of het indienen van een klacht. Bezoekers worden geleid naar het meldpunt van het kerkgenootschap waar de klacht betrekking op heeft.

Samenwerking Meldpunten
De website en het preventiepakket zijn ontwikkeld door meldpunten uit de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk, de Rooms Katholieke Kerk en Evangelische Gemeenten.

Het Stappenplan Een veilige kerk is te vinden op www.eenveiligekerk.nl