E-flits, december 2018

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie Benoeming Christien Crouwel

Drs. Christien Crouwel is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Crouwel (53) diende als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland onder meer de gemeenten Boxmeer-Vierlingsbeek en Nuenen, en is thans pastor bij het Drugspastoraat in Amsterdam.

Overwegingen rond Kerkasiel
Het kerkasiel van de familie Tamrazyan in Den Haag houdt velen binnen onze kerken bezig. Eerder bracht de Raad van Kerken de brochure ‘Overwegingen rond Kerkasiel’ uit. De brochure is onverminderd actueel en beschikbaar via de website: klik hier

Regeling Kinderpardon
Ook het kinderpardon houdt velen bezig. Meer dan 90% van de aanvragen in dit kader wordt afgewezen. Op 14 november sprak de Raad zijn zorg uit over de toepassing ervan. De Raad van Kerken zal deze zorg begin december overbrengen naar de politiek met een brief aan het Kabinet.

Kerkproeverij, ook in 2019
De ‘Kerkproeverij’ wordt meer en meer een begrip. Reden voor de Raad om in te stemmen met de voortzetting van het evenement in 2019 en de benoeming van het kernteam dat hier komend jaar de schouders onder zal zetten. Evenals voorgaande jaren vindt de kerkproeverij in september plaats.

Oecumenelezing 18 januari 2019
In de Oecumenelezing zal Frits de Lange spreken over ‘pelgrimage’, dat hij beschouwt als een metafoor voor wat het leven zin geeft. Na de lezing is er een vesper. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kan kennisgemaakt worden met Christien Crouwel, de nieuwe algemeen secretaris. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl Meer informatie: klik hier

Herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht
Op zaterdag 10 november vond in de Augustijnenkerk in Dordrecht de herdenking plaats van het begin van de Synode van Dordrecht in 1618. Dirk Gudde en Peter Nissen waarbij daarbij namens de Raad van Kerken aanwezig. Koning Willem-Alexander las voor uit de Statenbijbel. Er vinden nog tal van kerkelijke en theologische bijeenkomsten plaats: klik hier

Tafels van hoop, 18 december
Op 18 december organiseert Kerk in Actie ‘Tafels van Hoop’ ter gelegenheid van de Dag van de Migrant. Voor vluchtelingen is persoonlijk contact heel belangrijk. Samen met scholen, kerken en families wil men hen helpen zich bij hier thuis te voelen. Lees hier hoe u mee kunt doen met uw kerk: klik hier

‘Recht voor ogen’
Er komt tienermateriaal beschikbaar in het kader van de Week van Gebed in de vorm van aansprekende korte video’s. De video’s zijn bedoeld voor de omgeving van de tiener zelf, op de smartphone. Binnenkort is een voorbeeld hiervan te vinden op www.missienederland.nl/biddenmetjeugd De Week van gebed is van 20 tot en met 27 januari 2019 en staat in het teken van ‘recht voor ogen’. Er zijn via de Raad liturgieboekjes, posters en gebedskaartjes beschikbaar. Bestelformulier: klik hier. Bellen kan ook: 033 4633844.

Biddag 2019: brochure ‘Werkende armen’
In februari 2019 verschijnt een bezinningsbrochure van de Raad van Kerken in samenwerking met Kerk in Actie, onder de titel ‘werkende armen’. De uitgave verschijnt in het kader van biddag, dankdag en zondag van de arbeid. Kerken lopen er al langere tijd tegenaan dat mensen weliswaar werk hebben, maar voor hun levensonderhoud toch voor een deel afhankelijk zijn van noodhulp of voedselbank. Alarmbellen gingen rinkelen toen de afgelopen jaren bleek dat meer dan de helft van kinderen in armoede werkende ouders hebben. De brochure is voor € 4,00 (inclusief portokosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl.  Ontvangers van het Oecumenisch Bulletin ontvangen de brochure vanzelf met de post begin februari.

Bidden
Op 15 december wordt het boek ‘Bidden om vrede en gerechtigheid in deze wereld’ gepresenteerd van An van der Wilt-Wiersema. Het boek is gebaseerd op de oecumenische gebedskalender (Ecumenical Prayer Cycle) van de Wereldraad van Kerken. An van der Wilt heeft voor het Oecumenisch Bulletin in het verleden jarenlang deze rubriek ingevuld. Na 15 december te bestellen via haar eigen website: klik hier. Kosten € 25,00 (voorverkoop en tijdens de presentatie € 20,00).


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 11, nr. 11 (december) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.