E-flits, oktober 2018

E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie 


Koning noemt kerken in Troonrede
De Koning stelde in de Troonrede een vraag die ook velen in de kerken bezighoudt: ‘Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?’ Raad van Kerken voorzitter Dirk Gudde meent dat met elkaar leven betekent, dat je omziet naar elkaar. Daarin ligt een taak voor de overheid, maar ook voor andere maatschappelijke verbanden. Gudde toonde zich dan ook verheugd dat de Koning de kerken in het bijzonder noemde als partner van de overheid. Lees meer

Jeanne van Hal aanwezig bij start ‘Week tegen de eenzaamheid’
Op 27 september vond in aanwezigheid van minister De Jonge de aftrap plaats van de ‘week tegen de eenzaamheid’. Namens de Raad was Jeanne van Hal (Leger des Heils) aanwezig, evenals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, verzekeringswereld en tal van anderen die zich met ouderen bezighouden, zoals de KBO en Van Harte (het eetproject). De Jonge heeft 24 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van eenzaamheid. Volgens Van Hal kunnen ook de kerken hierin een belangrijke rol spelen – als partner van de overheid. Vooral op lokaal niveau. Lees meer

Kennismakingsgesprek Raadsleden met premier Rutte
Eenzaamheid was ook een onderwerp dat de Raad van Kerken bij het kennismakingsgesprek met premier Rutte aan de orde stelde, vooral in relatie tot ouderen. De Raad blijft het kabinet op dit punt graag volgen, om te zien welke effect de extra middelen voor zorg aan ouderen in de praktijk hebben. Lees meer

Kerkproeverij geslaagd evenement
In het weekend van 15 en 16 september vond in meer dan 400 kerken een gastvrije kerkdienst plaats, waarin ‘gewone’ kerkgangers hun gasten van buiten welkom heetten. Binnenkort zal de Kerkproeverij worden geëvalueerd. Op grond van de ervaringen zal in het moderamen verder worden gesproken over een mogelijk vervolg.

Nieuwe biografie Willem Visser ’t Hooft
Op 28 september vond tijdens een symposium aan de Vrije Universiteit te Amsterdam de presentatie plaats van de biografie van Visser ’t Hooft, geschreven door Jurjen Zeilstra, predikant en tevens historicus. Het boek is uitgegeven door Skandalon

Inspiratiefestival Terschelling, weekend 26 tot 28 oktober
Een weekend lang inspiratie van kerkelijk leven op Terschelling! Een nieuw oecumenisch initiatief, georganiseerd door diverse samenwerkende kerkelijk partners waaronder de eilander-kerken. Op dit evenement is ieder welkom die iets heeft met kerk en/ of geloof: jong en oud, kerkgangers, vrijwilligers, etc. Trek in een weekendje kerkelijk uitwaaien? Klik dan hier.

Viering rond Allerzielen
In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, staan kerken op vele plaatsen stil bij de omgekomen vluchtelingen en migranten aan de Europese grenzen. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Op de website van Kerk in Actie vindt u suggesties voor een viering en meer informatie.

Nieuwe website voor vluchtelingen
Vluchtelingenwerk Nederland heeft een nieuwe website gelanceerd met relevante informatie voor asielzoekers en vluchtelingen. De site is in maar liefst 6 talen! Klik hier.

Oecumenelezing 18 januari 2019
Dr. Frits de Lange, sinds 1997 hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, is spreker op de Oecumenelezing op 18 januari 2019 in de Geertekerk in Utrecht. Hij spreekt over de pelgrimage. De pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede staat centraal in het beleidsplan van de Raad: een gezamenlijke inzet van mensen voor gerechtigheid en vrede. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Week van gebed 2019
Charlotte Kwak een van de drijvende krachten achter de website symbolisch schikken maakte suggesties voor een bloemschikking bij het thema van de Week van gebed: Recht voor ogen. Lees meer. Het materiaal wordt volop besteld. Voor bestelformulier: klik hier.

Geloven in mensen, werkconferentie over armoede en schulden
Zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en/of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie. Armoede en schulden botsen vaak met het leven zoals God dat bedoeld heeft. Zeker 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. Dit raakt de kwaliteit van onze samenleving. Op deze conferentie wordt besproken wat daaraan vanuit de kerken kunnen doen. Organisatie: Kerk in Actie, het Diaconaal Steunpunt van de GVK/NGK, SchuldHulpMaatje Nederland en het Knooppunt Kerken en Armoede. Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 11, nr. 9 (oktober) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.