Beelden wereld over

De jubileumviering van de Wereldraad van Kerken is de hele wereld overgegaan. Dat blijkt uit de nieuwsberichtenservice van de Wereldraad. Qua digitale bronnen heeft de afdeling communicatie 58 verschillende berichten gevonden over de evenementen in Amsterdam. Het aantal berichten in schriftelijke rapportages en mondelinge verslagen is onbekend, maar zal een veelvoud daarvan zijn.

De afdeling communicatie van de Wereldraad verzorgt een registratie van de nieuwsberichten die met de oecumenische koepelorganisatie te maken hebben. In de achterliggende week waren het onder meer de berichten over Kongo en het feit dat Willem Visser ‘t Hooft zeventig jaar geleden initiatiefnemer was van de oprichting van de Wereldraad. De Protestantse Kerk heeft in samenwerking met de Raad van Kerken en diverse andere partners invulling gegeven aan de herdenking. Meest opvallend in de berichten is de viering in De Nieuwe Kerk. Ook het symposium bij de Protestantse Theologische Universiteit en de walk of peace waar Pax aan heeft bijgedragen keren geregeld terug in de berichten.

De nieuwsdienst heeft de gewoonte om berichten een kwalificatie mee te geven van ‘(heel) positief’, ‘(heel) negatief’ of ‘neutraal’. Uit de cijfers blijkt dat 79 procent positief is gekleurd; 10 procent is neutraal en 10 procent heeft een negatieve kleuring. De cijfers zijn opmerkelijk. Allereerst doordat het gros van de berichten niet neutraal is; vaak denken mensen en journalisten dat hun informatie zonder waardeoordeel naar buiten gaat, maar dat blijkt slechts in 1 op de 10 artikelen ook zo te zijn. Opmerkelijk is verder dat bij de aangebrachte waardering het overgrote deel van de berichtgeving een positieve invalshoek heeft gekozen.

De berichten die de Wereldraad aanreikt zijn overwegend in het Duits, Engels, Frans en Spaans geschreven. Maar er zijn ook enkele Nederlandse bronnen genoemd. Het dagblad Trouw krijgt van de Wereldraad een positieve waardering waar het gaat om de berichtgeving over het jubileum. Het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad worden gezien als neutraal. De berichtenanalyse is verre van compleet. De kritische beschouwing van Nieuw-Wij is bijvoorbeeld niet opgenomen in het overzicht. En de positieve rapportage van de Raad van Kerken in Nederland ontbreekt eveneens.

Er zijn tijdens de vieringen verschillende registraties gemaakt. Wie een registratie wil zien van de kerkdienst: Klik hier

Foto: Karin van den Broeke beweegt mee tijdens de ‘Dream’, waarin jonge mensen voorgingen in de jubileumviering (Albin Hillert, WCC)