Syrische zorgen

Tijdens de dag over ‘gastvrijheid’ was er even een moment dat de mensen in de zaal elkaar aanstoten. Hadden ze het goed gehoord? Zei mor Aphrem II van de Syrisch-Orthodoxe Kerk dat echt? Weerhielden politici van Europa en de Verenigde Staten Syrische vluchtelingen er van terug te keren naar hun oude woonplaats?

Na afloop van de sessie maar even naar de Nederlandse afgevaardigde vanuit de Syrisch-Orthodoxe Kerk Salaam gelopen en haar de vraag gesteld. Het was inderdaad waar dat slechts tien procent van de christenen nog in Syrië woont. Het was inderdaad waar dat slechts een klein percentage van de christelijke vluchtelingen overweegt terug te keren naar het verwoeste vaderland, waarin ze weinig toekomst hebben. En het was inderdaad zo, dat westerse landen als het gaat om de anderhalf miljoen vluchtelingen die in Libanon zijn weinig zien in terugkeer van de mensen naar Syrië, omdat bijvoorbeeld de christenen onder hen gezien worden als mensen die redelijk tevreden waren met Assat, omdat hij veiligheid bood aan de minderheden.

Zo af en toe worden de gedachten bij zo’n oecumenische ontmoeting als de CEC, die van 31 mei tot 6 juni bijeen is in Novi Sad door elkaar geschud. Dat was de eerste dag zo, toen een Servische vertegenwoordiger een behoorlijk deel van zijn bijdrage inging op de positie van Kosovo. Dat was op de tweede dag zo met de bijdrage van Aphrem.

De dag bracht verder de verantwoordingen van de voorzitter Christopher Hill en de algemeen secretaris Heikki Huttunen. Heikki liet doorschemeren dat er gewerkt wordt aan een update van de CEC en Comece, de rooms-katholieke evenknie, van de Charta Oecumenica, het gemeenschappelijke document van ruim tien jaar geleden, waarin de kerkelijke koepels een soort memorandum van understanding benoemden. De update zou de veranderingen in de cultuur van Europa in de achterliggende jaren recht moeten doen. Er waren tijdens de assemblee verder vriendelijke woorden van onder meer Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken.

In werkgroepen kon men zich verdiepen in diverse kerkelijke en maatschappelijke vragen. Opmerkelijk was de voortdurende nadruk op het ‘doen’ van het christelijk geloof. Het thema van de gastvrijheid leent zich daar natuurlijk ook voor. Eenzijdig kon het niet worden, omdat de dag met een uitvoerige liturgie wordt begonnen, waarin de lofprijzing centraal staat en met een avondgebed wordt besloten. 

We laten een aantal foto’s zien die iets van de entourage van de vijftiende assemblee van de CEC weergeven. Een deel komt van de Raad van Kerken, een deel van de CEC (Albin Hillert).

Foto’s:
1. De klap van de hamer geeft het begin van de liturgie aan (foto CEC)
2. Af en toe gaat de vergadering uiteen in kleinere werkgroepen; hier de groep waarin deelnemen Bernd Wallet en Rinze Marten Witteveen
3. Aphrem II na zijn bijzondere bijdrage in gesprek met de Deense afgevaardigde (foto CEC)
4. Onderonsje van Gijsbert Steenbeek en Renate Japenga
5. Olav Fykse Tveit en Daniël Buda van de Wereldraad van Kerken
6. Na de bijdrage van Luca Negro (over de vluchtelingenhulp in Italië, gekoppeld aan een bijbelstudie) nog even doorspreken op het podium, met onder meer moderator Joris Vercammen
7. De dag werd geopend met een liturgie vanuit de protestantse opbouw (foto CEC)
8. Overgave bij het gebed (foto CEC)
9. In de hal wordt de markt van mogelijkheden klaargemaakt
10. Afronden van de persoonlijke verzorging

Wilt u meer foto’s zien? Klik hier.