Afscheid Klaas van der Kamp

Klaas van der Kamp neemt op vrijdagmiddag 31 augustus officieel afscheid van de Raad van Kerken in Nederland. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst die in het kader staat van de campagne voor Kerkproeverij. Klaas zal er een inleiding verzorgen en tijdens een aansluitende receptie kan men hem de hand drukken.

Bij Kerkproeverij proberen kerken gemeenteleden te motiveren om op zondag 16 september (voor sommige kerken geldt: zaterdag 15 september) iemand als gast mee te nemen naar een kerkdienst. Het kan tot gevolg hebben dat de mensen blijven komen, omdat de kerkdienst hen aanspreekt. Het kan ook zijn dat ze het bij een eenmalig bezoek laten. Maar dan nog is het nuttig, omdat zo’n nieuwe ervaring helpt om het beeld van de kerk te actualiseren. Mensen die niet meer in een kerk komen, blijven soms wat vastzitten met verouderde plaatjes op hun netvlies van hoe het in de kerk toegaat.

Kerkproeverij 2018 wordt voorafgegaan door een dag waarop we street-art laten zien. Op twintig plaatsen zullen kunstenaars ‘stoepkrijten’ bij een kerk om de mensen uit te nodigen. De inspanningen zijn er tevens op gericht om kort voor de feitelijke kerkproeverij de publieke opinie bij het evenement te betrekken. Tegelijk maakt de stoeptekening duidelijk waar het ons omgaat: om een aangepaste beeldvorming.

Drs. ing. ds. Klaas van der Kamp pakt dat thema op en houdt een inleiding over de beeldcultuur. Hij heeft er zelf boven gezet: verbeelden, verleiden en vernieuwen. Hij laat iets zien van de manier waarop de beelden een rol hebben gespeeld in de achterliggende tien jaar bij de aanpak van het Oecumenisch Bulletin, bij de benadering van social media en bij diverse tijdschriften in het algemeen, die zichtbaar maken hoe de cultuur is veranderd. Klaas van der Kamp laat daarbij voorbeelden zien van diverse tijdschriften, zoals de Happinez, de Petrus, het Oecumenisch Bulletin en het Klooster! Zijn stelling is, dat de huidige cultuur minder analytisch is en meer impressief.

Het afscheid vindt plaats in De Driehoek, Willemsplantsoen 1C in Utrecht. Aanmelden kan via rvk@raadvankerken.nl. Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur: Ontvangst
15.00 uur: Street-art, presentatie Kerkproeverij
15.25 uur: Beeldcultuur, lezing Klaas van der Kamp
15.55 uur: Woorden van dank
16.15 uur: Moment van zingen en bidden
16.30 uur: Receptie
18.00 uur: Einde

Download uitnodiging: klik hier (pdf)