15e vertaling The Church

Tijdens de wereld- zendings- conferentie in Arusha (Tanzania) is het rapport ‘The Church: Towards a common vision’ gepresenteerd in het Swahili. Daarmee wordt het belang van het document onderstreept. Dat is voor Nederland niet onbelangrijk, omdat het document in de periode 2016-2021 in onderdelen aan de orde komt bij de plenaire vergadering van de Raad van Kerken. Het wordt hoofdstuk voor hoofdstuk besproken om de onderlinge verbondenheid tekst en inhoud te geven.

Het rapport ‘The Church’ is inmiddels al in vijftien talen uitgebracht. Dr. Susan Durber, voorzitter van Faith and Order, legde in Arusha uit dat het document het resultaat is van dertig jaar internationaal oecumenisch gesprek over de betekenis van de kerk. ‘Het document bevat elementen die ons verbazen’, zo zei ze, ‘verbazing over het feit vooral dat we samen vanuit verschillende tradities al zo veel gemeenschappelijk kunnen uitspreken over de kerk en ook hoeveel andere tradities uitspreken over de kerk, van wat we zelf soms al weer waren vergeten’.

Durber, zelf lid van de Verenigde Reformatorische Kerk in het Verenigd Koninkrijk herinnerde er aan dat The Church mensen bepaalt bij de missie van de kerk. ‘Missie is niet alleen een activiteit, het vloeit direct voort uit ons besef van wie God is en van hoe God ons heeft geschapen’.

Tijdens de Wereld-zendingsconferentie werd er een workshop gehouden over de ecclesiologie vanuit een Afrikaans perspectief. Er waren diverse Afrikaanse theologen bij betrokken, zoals Nicta Lubaale Makiika, Rufus Ositelu, Jerry Pillay, Christian Tsekpoe en anderen. Durber gaf aan, dat ‘de kerk zowel een menselijke als een goddelijke realiteit is’. ‘De kerk is geschapen door God en is in Zijn handen. Het is Gods gift aan de wereld en de gave is niet afhankelijk van ons’. ‘De eenheid die God geeft is er een van Communie – een organische relatie tussen hen die wonen en hen die gaan, zoals de eenheid in het hart van de drieëenheid. Die eenheid mogen we aanbieden aan een gebroken wereld’.

De tekst van The Church kent verschillende onderdelen en laat per thema ook verschillen zien. Durber nodigde de afgevaardigden uit om de verschillende bewoordingen te waarderen vanuit de eenheid van kerken, en te leren van anderen die elementen aanreiken die mogelijk door zusterkerken vergeten zijn. Ze daagde de deelnemers uit de oecumenische oproep te verstaan van het mystieke lichaam van de drie-enige God, die mensen vraagt om steeds weer op een nieuwe manier invulling te geven aan het kerkzijn. Christenen worden in dezen ook uitgedaagd door de secularisatie en door religieuze ideologieën van materialisme en individueel welvaartsgeloof.

In een perspublicatie is meegedeeld dat Faith and Order afgelopen januari in Bossey de analyse heeft afgerond van zo’n zeventig reacties die op The Church zijn binnengekomen. ‘We hebben de reacties gelezen en besproken’, vertelde de oud-katholieke theologe dr. Angela Berlis, medevoorzitter van de studiegroep die de verwerking verzorgde. Er wordt gewerkt aan diverse papers over de reacties die uiteindelijk weer gebundeld worden in een publicatie die in 2020 zal verschijnen.

De Raad van Kerken in Nederland heeft diverse hoofdstukken van The Church besproken. Het is de bedoeling op 11 april verder te spreken over het onderwerp ‘de sacramentaliteit van de kerk’. Het gaat dan over de unieke betekenis van de kerk in deze wereld. Het gesprek wordt gehouden samen met het bestuur van MissieNederland. Het is voor het eerst dat die twee besturen samen overleggen. Naast de geloofsgesprekken die meer persoonlijk van aard zijn is dit een gespreksvorm die ingaat op het geloof in de kerk en georganiseerd geloofsleven.