Gebedsweek 2018 begint

Aan het hand van het thema ‘Recht door zee’ start zondag 21 januari de jaarlijkse Week van Gebed. Op honderden plaatsen besteden kerken aandacht aan het thema in de zondagse viering. Diverse kerken bundelen hun diensten om op die manier zelf ook uitvoering te geven aan het gebed. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

Het thema krijgt bij verschillende parochies en gemeenten verder vorm in het programma gedurende de diverse werkdagen. Iedere dag heeft komende week een eigen subthema met gebeds- en dankpunten. Thema’s dit jaar zijn onder andere Heb de vreemdeling lief, De armen roepen en Hoop en herstel. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris bij de Raad van Kerken: “Er wordt positief gereageerd op het thema. De uittocht uit slavernij en het beginnen van een nieuw leven spreekt veel mensen aan”.

De Caribische kerken hebben het thema van de slavernij verbonden met de lezing uit Exodus 15. Het is voor diverse kerken in Nederland en ook voor de media aanleiding om terug te grijpen op de slavernij-verklaring die de kerken in 2013 hebben uitgebracht. De symboliek in de kerkdienst verwijst naar de slavernij. Aan het begin van de dienst is er een ijzeren keten zichtbaar en in het tweede deel van de viering komt het inhaken van armen daarvoor in de plaats.

Samen bidden

MissieNederland laat de achterban aangeven op een website of men meedoet. Op deze site zijn meer dan 130 locaties zichtbaar waar samen wordt gebeden tijdens de Week van Gebed. “Ik kreeg deze week bericht vanuit Zwolle dat daar dit jaar een record is van achttien bijeenkomsten gedurende de Week van Gebed,” vertelt Jonathan Zeijl, projectleider Week van Gebed bij MissieNederland. “De samenwerking met de Raad van Kerken brengt ook steeds meer kerken onderling bij elkaar. Er deden afgelopen jaar achttien verschillende kerken mee met de Week van Gebed in Delft. Van Oud Katholiek tot een internationale pinkstergemeente”.

Samenwerking

Als hulp bij het organiseren van de gebedsbijeenkomst, ontwikkelden MissieNederland en de Raad van Kerken verschillende hulpmiddelen. Op de website van de Raad zijn onder meer materialen te vinden voor de kindernevendiensten en een meditatie. Ook is er materiaal voor de basisscholen beschikbaar. “Aan de statistieken van onze website kunnen we zien dat veel scholen interesse hebben in het materiaal dat we voor het basisonderwijs ontwikkelden,” vertelt Van der Kamp. Voor de organisatie is deze interesse belangrijk, omdat geprobeerd wordt het initiatief niet alleen in kerken een plek te geven, maar ook in te zetten om jonge kinderen besef te geven van het gebed en het thema van de week van gebed.

De Evangelische Omroep verzorgt een registratie van een dienst in de Kerk van de Nazarenen waar het thema centraal staat. De dienst is zondagochtend op televisie is te zien.