Fijen brengt nieuw tijdschrift

Misschien is het effect van een voetbalclinic en een pelgrimage in de voetsporen van Benedictus wel vergelijkbaar. In beide gevallen krijg je een spiegel vanuit een andere setting aangereikt die je tot nadenken stemt over je eigen gedrag. Hoe het ook zij: Het getuigt van ondernemersmoed dat Leo Fijen voor de pelgrimage, de kloosterwereld en de monnik in jezelf durft te kiezen om zijn spiritualiteit als spiegel voor de lezer aan te bieden.

Na een eerste, ogenschijnlijk eenmalige editie van ‘Klooster!’ heeft de directeur van Adveniat het besluit genomen om Klooster! als tijdschrift vier keer per jaar uit te brengen. Een waagstuk als je weet dat een populaire bijbelreeks als ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter Linden na een eerste deel al snel halveerde toen er een tweede en een derde editie kwam. In ieder geval sluit Fijen aan bij de beoogde rooms-katholieke lezer door er een uitgave van te maken met veel plaatjes, foto’s en streamers. Dat maakt de 108 pagina’s leesgenot tegelijk tot een kijk- en ontdekkingsplezier.

Geurt-Jan Brouwer beschrijft in de uitgave een Benedictus-wandeling. Hij loopt zeven dagen door Umbrië naar Norcia, de geboorteplaats van Benedictus. Elke dag krijgt een eigen meditatief thema mee. ‘Nergens kan een mens een kalmer of vrediger verblijfplaats vinden dan in zijn eigen ziel’ is het motto van de eerste dag naar Marcus Aurelius. En zo loopt het door tot dag 7, waarop psalm 1 aan de orde is: ‘Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt, die vrucht draagt in het seizoen. Zijn gebladerte zal niet verdorren. Tot ontplooiing komt al wat hij doet’.

Brouwer: ‘Onze pelgrimage eindigt met een gesprek met padre Cassiano, de voormalige prior van het klooster in Norcia, een mens met een missie. We spreken over de Regel van Benedictus, ook als het moeilijk wordt. (….) We spreken over de keus geslagen of moedig te antwoorden, volhardend te blijven en nederig je eigen beperkingen te kennen. Hij is een wijs man, die in al zijn kracht ook zijn kwetsbaarheid met ons deelt. De belangrijkste woorden zijn voor mij: als je een veilige en inspirerende plek aan anderen wilt geven, moet je eerst een veilige ruimte in jezelf hebben. Aan het vinden van die ruimte heeft deze pelgrimstocht in de voetsporen van Benedictus een flinke impuls gegeven’.

‘Klooster!’ is geen oecumenische uitgave, al sluit Fijen zich ook niet op in een rooms-katholieke context. De doopsgezinde Sybout van der Meer, voorzitter van het NBG, komt aan het woord om zijn bijbel-top 3 toe te lichten. En Tini Brugge, bekend van de groene sites van de Raad van Kerken, laat zien hoe het licht een rol kan spelen in symbolische schikkingen.

Een jaarabonnement op Klooster! kost 35 euro en is aan te gaan met een mail naar info@adveniat.nl

Foto’s:
1. Leo Fijen staat voorin afgebeeld en schrijft een ten geleide: ‘Daar was een theoloog die vertelde dat deze kloosterglossy uitdrukt wat er in deze tijd met zingeving aan de hand is. Steeds meer mensen zoeken naar authentieke herbronning en uitnodigende christelijke verhalen’. 
2. Omslag van de jongste Klooster!