Christelijke feest cultuurdrager

Het kerkelijk jaar geeft culturele rijkdom. Vanuit die instelling heeft de Evangelische Kerk in Duitsland een tijdschrift uitgebracht waarin de gang van advent, kerstfeest, pasen en pinksteren wordt gevolgd. In zo’n honderd pagina’s gaat de kerk in op de liederenschat, de symboliek en de theologie bij elk van de feestdagen.

‘De kerkelijke feestdagen behoren tot de fundamentele bijdragen van het christendom aan de cultuur en aan onze samenleving’. Met die woorden begint landsbisschop dr. Heinrich Bedford-Strohm, voorzitter van de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland, zijn aanbeveling bij het tijdschrift. De uitgaven is bedoeld voor kerkelijke gemeenten, opleidingen en het publieke domein in het algemeen.

De kerkelijke feestdagen maken het de mensen mogelijk een ritme te vinden in de tijd, zegt Bedford-Strohm. Ze zorgen ook voor de vrije tijd die gewenst is. ‘Ze bieden een raamwerk, waarbinnen de belangrijke en beslissende vragen gesteld kunnen worden: Wie ben ik? Waar ga ik heen? Uit welke bronnen leef ik? Waartoe loont zich het leven?’

Het jaar 2018 is voor het Europees parlement een jaar waarin het cultureel erfgoed centraal staat. Thies Gundlach legt in het tijdschrift uit dat het erfgoed alleen te verstaan is als er aandacht is voor een existentiële oriëntatie. De uitgave reikt het ‘immateriële erfgoed aan van de joods-christelijke religie: de feest- en gedenkcultuur’. ‘Omdat de kerkelijke feestdagen een vormende en heilzame kracht hebben ook in de seculiere omgeving, noemen we ze niet slechts cultureel erfgoed, maar culturele rijkdom’. Grundlach sluit zijn bijdrage af met: ‘Angst voor een vreemde religie heeft alleen diegene, voor wie de eigen religie vreemd is geworden’.

Prof. dr. Gunther Hirschfelder, hoogleraar vergelijkende cultuurwetenschappen, legt uit, dat mensen in deze tijd grote waarde toekennen aan de traditie. Juist de onzekerheid van het heden schept een nieuwe ontvankelijkheid voor klassieke traditie, meent hij.

Dr. Anselm Grün, van wie vele boeken in het Nederlands zijn uitgebracht, citeert in het tijdschrift de Zwitserse psycholoog Jung: ‘Jung noemt het kerkelijk jaar een therapeutisch systeem. We vieren in de feesten van het kerkelijke jaar de heilzame beelden voor onze ziel. Als we deze beelden vieren, krijgen ze gestalte in ons en brengen ons in contact met de genezende krachten in onze zielen. Zo is Kerstfeest bijvoorbeeld een therapeutisch feest. Het verlangt het verwonde kind in ons te genezen en ons in contact te brengen met het goddelijke kind in ons’.

Wie de uitgave in zijn geheel wil inzien, kan op internet terecht. Klik hier.