Zorg om Catalonie

Helemaal niets van je laten horen, kan eigenlijk niet. Maar als je wel reageert, sta je onmiddellijk voor de keus: naar welke kant laat ik de sympathie hangen? Dat duivelse dilemma ervaren de kerken vrijwel dagelijks. En als je de verklaring leest die de Europese Kerkenconferentie samen met de Spaans Evangelische Kerk heeft uitgebracht over de situatie in Catalonië voel je tussen de regels door hetzelfde dilemma. Het is voorspelbaar manoeuvreren met begrip voor iedereen en een algemene wens om vrede. Aan de andere kant: Het zou ook wel heel bizar zijn als de kerk wegglijdt in eenzijdige polarisatie. En soms moet je ook gewoon woorden geven aan wat gezond verstand op enige afstand waarneemt. Als je scherp leest, zet men overigens sterker in op de agressie en het geweld dan op de omstreden aard van het referendum. Of spellen we de tekst dan toch wat eenzijdig? 

De mening van de CEC en de protestanten is dan weliswaar naar buiten gebracht. Echt belangrijke spelers zijn ze niet in de contekst van Spanje en Catalonië. De dominante religie in Spanje is het rooms-katholicisme. Volgens een volkstelling van 2010 beschouwt 70,5% van de bevolking zich als katholiek, 0,2% is protestant, 2,3% is islamitisch, 0,4% heeft een andere religie en 26,6% is volgens de New York Times areligieus.

Het Nederlands Dagblad meldt dat de Rooms-Katholieke Kerk achter de schermen bemiddelt tussen Madrid en Barcelona. Vooral de lokale bisschoppen zijn daarin actief. Het probleem raakt – gezien de samenstelling van de bevolking, waar aan beide kanten de meerderheid rooms-katholiek is – deze kerk in het hart. Op internet gaat zelfs een video rond, waarin een Catellaanse priester in de kerk tijdens een eucharistieviering ruimte gaf om te stemmen.

De exacte tekst van de CEC en de protestanten luidt als volgt:

De Conferentie van Europese Kerken en de Spaanse Evangelische Kerk betreuren het geweld in Catalonië op zondag 1 oktober 2017 en uiten de solidariteit van de Europese christenen met de kerken en alle mensen van Catalonië en Spanje. De regionale overheid heeft een referendum uitgeschreven om de mening van de burgers over de eventuele onafhankelijkheid van Catalonië te kennen.

De Spaanse Centrale Regering keurde het referendum niet goed en reageerde door de strijdkrachten van de staat, de nationale politie en de burgerbevel te sturen om te voorkomen dat de Catalaanse volk in het referendum zou stemmen.

Dit had tot gevolg dat de politie en de civiele bewakers burgers aanvallen die hun stemrecht uitoefenen, in veel gevallen brutaal en gewelddadig. Jongeren, ouderen, vrouwen, mannen en zelfs kinderen werden aangevallen, terwijl ze zich vreedzaam gedroegen. In heel Catalonië vielen bijna duizend gewonden.

De Conferentie van Europese Kerken vestigt de aandacht van de Spaanse en Catalaanse regering op de unieke traditie van de democratische ontwikkeling in Spanje na decennia fascistische dictatuur.

Voor de kerken is het gedrag van overheidsambtenaren dat geweld tot gevolg heeft, een dringend alarmerend teken. Het is belangrijk de mensenrechten te respecteren, en de democratie. We nemen een spanning waar die je ook in andere landen kunt onderkennen. 

De Conferentie van Europese Kerken nodigt zijn lidkerken en alle Europese christenen uit om te bidden voor de vrede en democratie van Catalonië en Spanje. Dat we mogen samenwerken met alle mensen die van goede wil zijn voor deze doelstellingen overal in Europa.

Joel Cortes – Voorzitter van de Permanente Commissie van de Spaanse Evangelische Kerk
Christopher Hill – CEC President

Foto:
Catalonië viert op 23 april het feest van de patroonheilige, Sant Jordi (Sint-Joris). Volgens de traditie krijgen op die dag vrouwen een roos en mannen een boek. In diverse steden zijn op deze dag overal bloemenstalletjes en boekenkraampjes te vinden.