Verkenning Kerkennacht 2019

Als het aan de kerken ligt die in 2017 een kerkennacht organiseerden, komt er in 2019 een nieuwe editie van de Kerkennacht. De helft van de deelnemende kerken weet nu al dat men dan weer van de partij zal zijn. De tijd – rond de kortste nacht – vindt men het meest geschikt voor zo’n evenement. Dat impliceert dat de kerkennacht 2019 plaatsvindt in het weekend van vrijdag 21 juni tot zondag 23 juni 2019.

Kerken die overwegen mee te doen of die zich nader willen oriënteren kunnen op dinsdag 28 november 2017 een verkenningsbijeenkomst meemaken. Bij de Raad van Kerken zal er nog even worden teruggekeken op de ervaringen in 2017 en er wordt vooral gesproken over wensen en mogelijkheden voor 2019.

Inmiddels zijn de resultaten van de enquête over 2017 ingevuld vanuit 34 plaatsen die hebben meegedaan met de Kerkennacht van 2017 bekend (klik hier). Naast informatie over het meedoen met een volgende editie zijn er ook resultaten naar voren gekomen over de meest succesvolle onderdelen van het programma. Op veel plaatsen scoren de muzikale invullingen het sterkst. Ook een rondleiding door het kerkgebouw trekt mensen. Een ronde langs de diverse kerken leverde een staalkaart van programma’s op, variërend van een beeldpresentatie van het eigen diaconaat tot een bijbelmarathon waaraan vele gemeenteleden en parochianen meedoen.

Plaatselijk beslissen kerken zelf of ze willen meedoen en of ze een programma invullen. Ze kunnen daarbij aansluiten bij een landelijk thema, in 2017 was dat ‘Meer dan een dak’, maar ook eigen uitwerkingen zijn mogelijk. Voor 2019 moet de uitwerking nog worden gemaakt.

Over het algemeen werken de kerken met een bescheiden budget beneden de 250 euro per gebouw. Enkele plaatsen gaven aan voor een aansprekend programma op een centrale locatie in een stad extra middelen wenselijk te achten. Je kunt dan denken aan uitwerkingen als ‘preek van de leek’, die door een bekende Nederlander wordt uitgesproken, of een muzikale uitvoering van artiesten die bekend zijn van radio en televisie.

Met het afronden van de werkzaamheden voor 2017 zijn enkele leden van de kerngroep teruggetreden. Onder hen is ds. Bert Kuiper. Hij introduceerde de Kerkennacht aan het begin van deze eeuw, nadat hij in Dresden kennis had gemaakt met het fenomeen en zag hoe duizenden bezoekers op een laagdrempelige manier de weg naar de kerk wisten te vinden. In landen als Duitsland en Oostenrijk is de kerkennacht al jaren populair. Bert Kuiper gaat met pensioen en het is voor de hand liggend om dan op een wat andere manier de agenda in te vullen. Tijdens zijn afscheid onlangs kreeg hij van Margriet Quarles, zelf terugtredend als secretaris, een onderscheiding van ‘de orde van het theelepeltje’, een speels initiatief, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat kleinschalige initiatieven grote gevolgen kunnen hebben.

Wie wil kan mee doen met de verkenning op dinsdag 28 november 2017 van 19.00 uur tot 21.15 in Amersfoort (Kon. Wilhelminalaan 5). Als u zich even opgeeft via rvk@raadvankerken.nl wordt er met uw komst rekening gehouden.

Foto: Het afscheid van Bert en Margriet werd met een glas wijn beklonken