In memoriam Hamza Z. Kailani

Op woensdag 20 september was de aula van de begraafplaats Kovelswade in Utrecht geheel gevuld met moslims en christenen, die afscheid kwamen nemen van de Palestijnse moslim en dialoogpionier Hamza Zeid Kailani, geboren in 1934. Hij was geliefd vanwege zijn goedmoedigheid en humor, aldus zijn vriend Wieger Rozema, één van de oprichters van de I.S.K.B in Utrecht (zie hieronder). Hamza (zo noemde iedereen hem) maakte vele jaren deel uit van de werkgroep Islam van de sectie Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken. Hij sprak samen met prof. D.C. Mulder (eerst voorzitter van genoemde sectie, later van de Raad) op een studiedag van de werkgroep Islam in het gebouw van het CNV in Utrecht over Tolerantie in de islam. Hij schreef ook een bijdrage in Wereldgodsdiensten in Nederland, (1991) een publicatie van genoemde sectie onder redactie van J. Slomp.

Voor de vrijwillige taaldocenten van de I.S.K.B., de Stichting Kerken en Buitenlanders in Utrecht, schreef Hamza Kailani: Kernmomenten in de islam. Bouwstenen voor een dialoog tussen moslims en christenen (Baarn, 1993). Van zijn andere vrijwillige functies moet ook genoemd het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de Nederlandse afdeling van de World Conference of Religions for Peace en tevens van het bestuur van de Europese koepel van de W.C.R.P. Hamza was vele jaren actief als imam voor moslim gedetineerden. Hamza werkte al twee jaar in Nederland voor Unilever, toen de zesdaagse oorlog in 1967 tussen Israël en zijn buurlanden, terugkeer onmogelijk maakte. Hij trad in die periode regelmatig op als tolkvertaler. Zijn vrouw Zahira overleed enkele jaren geleden. Hij laat twee gehuwde dochters Arab en Tamara en vier kleinkinderen achter. In 1991 organiseerde Hamza een actie voor Iraakse oorlogsslachtoffers. Voor 450.000 gulden, bijeen gebracht door moslims in Nederland, werden hulpgoederen via de Jordaanse artsenbond en de Rode Halve Maan naar Irak vervoerd. Persoonlijk ben ik Hamza dankbaar voor zijn Arabische vertaling van mijn: Moslimse en christelijke feesten (1977). Ik mocht kort voor zijn heengaan nog afscheid van hem nemen. Hij ruste onder de hoede van de Barmhartige Erbarmer. Jan Slomp , Leusden