Gratis workshop Kerkproeverij

Het is bemoedigend te zien op hoeveel plaatsen mensen aan de gang gaan met het concept van Kerkproeverij. Ook particuliere ondernemingen doen mee. Els Deenen en Else Roza bieden kerken een gratis workshop aan ‘Veel geluk!’ En dat is wellicht zinvol voor bepaalde kerken. Natuurlijk kan je zelf de actie Kerkproeverij helemaal op touw zetten en er invulling aan geven. Maar je kunt ook doorborduren op het concept van de gastvrijheid. De training van de vrouwen kan daarbij een handvat zijn. 

De twee gemeenteondersteuners willen kerken helpen om in contact te komen met mensen van buiten de kerk. Ze hebben daarvoor een eigen methodiek. In een klein uur tijd geven ze deelnemers van een workshop voorbeelden bij twaalf ‘gelukstips’ van prof. dr. Sonja Lyubormirsky. De gratis workshop ‘Veel geluk’ is voor de vrouwen tegelijk een soort appetizer voor mogelijk een serie van drie vervolgworkshops ‘Daar ben je!’ Deze zijn gebaseerd op Psalm 1 en gaan over gelukkig worden en tevoorschijn komen.

Wie het vervolgprogramma wil ervaren kan terecht op de website www.met-andere-ogen.nl. De vrouwen noemen daar een zestal data vanaf 12 september. Ze bieden de data aan onder het voorbehoud van een kerk, die een geschikte ruimte aanbiedt voor deze toerusting. ‘Welke kerk biedt haar diensten ‘free of charge’ aan voor deelnemers uit het hele land?’ zo stellen ze als vraag.

Foto’s: Overgenomen van de website www.met-andere-ogen.nl