Contact Rome – WCC groeit

De contacten tussen de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan worden intenser. Donderdag 24 augustus was er opnieuw een persoonlijk onderhoud van de leiding van beide kerkelijke organen. Tijdens een audiëntie in Rome spraken paus Franciscus, voorzitter dr. Agnes Abuom en secretaris-generaal Olav Fykse Tveit met elkaar. En nu al is gezegd, dat men ook in 2018 zoekt naar een gelegenheid om elkaar verder te spreken rond het gemeenschappelijk gebed voor eenheid, vrede en verzoening.

In een perscommuniqué kwam naar voren dat christelijke eenheid, naar het besef van de gesprekspartners, vitaal is om gerechtigheid te brengen in de problemen waar de wereld voor staat. ‘Er is bereidheid bij de organen van de Wereldraad en daarbuiten, en in de Rooms-Katholieke Kerk om een gezamenlijk getuigenis te zoeken en een gemeenschappelijke dienst voor hen die er belang bij hebben dat we onze agenda’s verenigen en bronnen beschikbaar stellen voor hen die het meest onze aandacht nodig hebben’, aldus Tveit. ‘We moedigen elkaar aan en de Rooms-Katholieke Kerk om samen een mentaliteitsverandering door te zetten’.

‘De eenheid van de kerk en de eenheid van de mensheid zijn onderling verbonden’, zei Agnes Abuom. ‘De oecumenische inspanningen kunnen niet succesvol zijn zonder een diep besef van wat het betekent samen te leven in het lichaam van Christus, in de liefde van Christus. We werken, lopen en bidden samen’.

Abuom noemde de eenheid van belang tegenover de groeiende vormen van polarisatie in de wereld, de groeiende kloof tussen rijk en arm, extremisme en geweld. De kerken delen de zorg voor de toekomst van de planeet aarde en besef van verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijke huis, aldus Abuom.

De delegatie van de Wereldraad had verder contact met de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen. Tveit onverhandigde kardinaal Koch van de pauselijke raad het document ‘Growth in Agreement IV: International Dialogue Texts and Agreed Statements, 2004-2014’, een soort samenvatting van de vruchten van de oecumenische dialoog in het laatste decennium. De Wereldraad had ook contact met de gemeenschap van Sant’Egidio in Rome.

Op de foto: links paus Franciscus, midden voor kardinaal Kurt Koch en rechts Olav Fykse Tveit en Agnes Abuom