Recht door zee

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie-Nederland.

Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd. Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners.

Dit jaar komt er extra materiaal beschikbaar (zie deze website) om op de basisscholen te gebruiken. Plaatselijke kerken en parochies krijgen het advies om contact te zoeken met de bovenbouw van de openbare en christelijke basisscholen om daar aandacht te vragen voor de week van gebed. Het materiaal is zo opgesteld dat het bruikbaar is voor openbaar onderwijs. Het gaat om modulaire leselementen, dus iedere docent kan op maat van de eigen school, materiaal inzetten. Door scholen bij de week van gebed te betrekken kan de essentie van het bidden nog beter tot zijn recht komen en vanzelfsprekend kunnen de kinderen ook betrokken worden bij de viering in de kerk. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen vanuit de volle breedte van de kerk.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. In Nederland hebben MissieNederland en de Raad van Kerken enige jaren geleden afspraken gemaakt, zodat de week tegelijk gevierd kan worden en er gezamenlijk aan publiciteit en materiaal wordt gewerkt. Als moment voor de viering is de derde week van januari afgesproken. Met de EO wordt jaarlijks gekeken naar een mogelijkheid een gezamenlijke viering op de televisie uit te brengen. 

Bestellingen: rvk@raadvankerken.nl (levering volgt in de loop van de zomer)
Op deze website zijn verdere achtergronden te vinden bij het onderdeel ‘vieren’ in de gele balk, trefwoord ‘Week van gebed 2018’.