Mooie cijfers website

Het aantal bezoekers aan de website van de Raad van Kerken is in het eerste deel van 2017 sensationeel gestegen. Bezochten er in 2016 in de gelijke periode ongeveer 130.000 mensen de website, in de eerste helft van 2017 wisten al 200.000 mensen de weg naar de website van de kerken te vinden. Een groei van meer dan 50 procent.

Het bureau schrijft de stijging van de bezoekersaantallen toe aan de actualiteit van de berichtgeving. Diverse vrijwillige webmasters zorgen voor updates, niet alleen op de openingssite, maar ook bij de diverse onderdelen ‘groen’, ‘locale oecumene’ en ‘vluchtelingen’.

Om de interactie met de locale oecumene verder in beeld te brengen is er sinds kort rechtsboven een zogenaamde ‘ankeiler’ geopend waarop een nieuwtje vanuit de regio wordt gemeld die als poort kan dienen naar andere regionale en plaatselijke berichten. Linksboven is gereserveerd voor opinie en oecumenisch nieuws uit andere bronnen. In het hart van de openingssite zijn als vanouds de meest recente actuele berichten te vinden.

De verschillende webmaster zijn onlangs bij elkaar geweest voor de jaarlijkse ontmoeting. Daarbij kwamen de cijfers van de diverse onderdelen op tafel. Opvallend is de grote belangstelling voor de symbolische schikking, één van de groene webonderdelen van de Raad van Kerken.

Bij de ontmoeting is afgesproken dat de verwijzingen in het onderste deel van de website nog toegankelijker worden gemaakt. De vijftien plaatjes (3 keer 5) naar andere webonderdelen is teruggebracht naar twaalf (3 keer 4). De lokale oecumene maakt nu integraal onderdeel uit van de berichten in de gele balk en de meer institutionele verwijzingen (statuten en jaarverslagen) zijn dieper in de pagina gezet onder ‘organisatie’. De veranderingen geven het geheel een actuelere uitstraling en zijn bovendien op de smartphone beter op te vragen. Uit reacties bij het bureau blijkt dat het aantal raadplegingen via de smartphone is gestegen.

Het bureau heeft ook de cijfers van de social media onderzocht. Het aantal volgers op twitter is in de eerste helft van 2017 met ongeveer tien procent toegenomen. Het totaal aantal volgers op twitter is daarmee gestegen tot ruim 3750. Het bureau is tevreden over de stijging, al is de toename minder groot dan twee jaar geleden, toen stijgingen van vijftig procent op jaarbasis nog heel gewoon waren. De social media zijn belangrijk voor de Raad van Kerken, omdat ze het mogelijk maken snel te reageren op actuele ontwikkelingen en omdat ze een nieuwe doelgroep van bezoekers voor de website genereren.