Sta stil bij vluchtelingen

Dinsdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondag daarna, 25 juni, is Vluchtelingenzondag. We staan dan stil bij de vluchtelingen hier in Nederland, maar ook wordt al stilgestaan bij de voorbereiding voor de herdenking in november van allen die nooit ‘aangekomen’ zijn, opdat zij niet worden vergeten.

In een meditatie over Mattheüs 10:16-33 op de website van de Raad van Kerken (http://www.raadvankerken.nl/?b=4433) legt ds. Anne Kooi een lijn van de ervaringen die we persoonlijk of als kerk hebben met ‘lijden’ naar vluchtelingen: we zijn met elkaar verbonden als ‘mede-ervaringsdeskundigen’.

Ontmoet elkaar
We willen u vragen om tijdens deze bijzondere dagen als gemeente, diaconie, ZWO-commissie aandacht te geven aan vluchtelingen, statushouders in uw gemeente of bewoners van een naburig azc (asielzoekerscentrum) en hen waar mogelijk te ontmoeten. We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen en activiteiten! Mailen naar: Karel Jungheim

Ook de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal dat kan worden gebruikt voor de eredienst. Kijk op www.ccme.be (Engelstalig).

Voorbereiding herdenking verdronken vluchtelingen
Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om.

Kerk in Actie vraagt op de zondag na Allerzielen (dit jaar op 5 november) met andere organisaties aandacht voor hun lot, opdat hun namen niet worden vergeten. Op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) om 15.30 uur bent u welkom bij een bijeenkomst bij de Protestantse Diaconie Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18, ter voorbereiding van deze herdenking.

We zullen op deze dag een `toolkit’ uitdelen met verschillende liturgiesuggesties en een draaiboek voor het organiseren van een herdenking in uw gemeente. Zie ook  www.allerzielen.eu. Info: Karel Jungheim.