CEC in aanloop 2018

We doen er wijs aan opnieuw te beginnen met de droom van een verenigd Europa. ‘De kerken zouden opnieuw het voortouw kunnen nemen van wat ooit het Europees project inspireerde.Ik denk dan aan waarden als verzoening, vergeving, solidariteit, menselijke waardigheid, gerechtigheid en vrede’. In die toon sprak de voorzitter van de Europese Kerkenconferentie Christopher Hill bij de regionale consultatie in Edinburgh onlangs, die dient als voorbereiding op de assemblee van de CEC in Novi Sad (Servië) juni 2018.

De CEC houdt verschillende regionale consultaties om te peilen welke gevoelens er in de diverse landen leven rond de Europese eenheid. Er zal later dit jaar ook een ontmoeting in Nederland worden gehouden.

In Edinburgh kwamen talloze vertegenwoordigers van kerken uit Engeland, Ierland en Schotland bij elkaar. Ze verschillen qua insteek van elkaar, maar hebben wel gemeenschappelijk dat ze zich willen inzetten voor de sociale aspecten van Europa, inclusief armoedebestrijding, vluchtelingenbeleid en jeugdmogelijkheden.

Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, is betrokken bij de ontwikkelingen in Europa. Hij heeft meegeschreven aan een document waarin de toekomst van Europa onder woorden wordt gebracht. Hij zal ook namens de CEC deze visie inbrengen bij de Duitse Kirchentage die eind mei plaatsvinden in Wittenberg en Berlijn.

Foto: Christopher Hill