Islamofobie weerstaan

Islamofobie kent verschillende vormen. Een afkeurende blik naar een moslimvrouw op straat. Beledigingen op het werk. Scheldpartijen op school. Graffiti met anti-moslimleuzen. Van de 475 moskeeën in Nederland heeft een derde de afgelopen tien jaar te maken gehad met gewelddadige incidenten. Dit neemt toe na een terroristische aanslag die gepleegd is in naam van de islam.

Daarom hebben RADAR en stichting Islam & Dialoog besloten om trainingen te geven met het doel islamofobie tegen te gaan. In samenwerking met de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken zal op woensdag 5 april 2017 deze training worden verzorgd voor de predikanten en pastores uit de achterbannen van de Raad van Kerken van 10.00 – 16.00 uur op het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart bij b.vanoers@rkk.nl.

Uit onderzoek blijkt dat mensen in Nederland negatief staan ten opzichte van moslims en dat deze negatieve beeldvorming samen gaat met allerlei vormen van discriminatie en uitsluiting van moslims. In de jaren ’90 veranderden racistische vooroordelen langzamerhand in vooroordelen gestoeld op cultuur en religie. De islam werd daarbij voorgesteld als religie die vrouwvijandig zou zijn en zou oproepen tot homofobie en haat jegens niet-moslims.

Het European Monitoring Centre for Racism and Xenophobia definieert islamofobie vooral als discriminatie van moslims: “Uitingen van islamofobie variëren van verbale dreigingen tot fysieke agressie tegen mensen en hun eigendommen.” Er wordt gesuggereerd dat islamofobie voortkomt uit onwetendheid. Vaak legt men daarbij de link met terrorisme en extremisme. Volgens de helft van de Nederlanders vormt de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit.

Moslims worden vaker gediscrimineerd in Nederland en het genoemde Europese Centrum voor Monitoring Racisme en Xenofobie sloot haar ogen daar niet voor. Nederland is door het Europese Centrum namelijk gewaarschuwd voor de groeiende islamofobie in het land.

Islamofobie heeft verschillende vormen, zoals een afkeurende blik naar een moslimvrouw met hoofddoek tot brandstichting in een moskee. Terroristische acties gepleegd in de naam van de Islam hebben negatieve reacties tegen de Islam en moslims tot gevolg: beledigingen op het werk, scheldpartijen op school, graffiti met antimoslim leuzen zijn hier voorbeelden van.

Daarnaast toonde een recent onderzoek van Ineke van der Valk aan dat naar schatting een derde (39%) van de 475 moskeeën in Nederland in de afgelopen tien jaar te maken heeft gehad met één of meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.

Naast het geweld tegen moskeeën, is er een gestage stroom van signalen over discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt, bij het verkrijgen van stageplaatsen, of in het uitgaansleven.

Het programma ziet er als volgt uit:

Onderdeel 1 : Het leggen van een basis – kennismaking en veilige sfeer creëren

10.00 – 10.15 uur : Welkom & inleiding
10.15 – 10.45 uur : Citatenoefening
10.45 – 11.00 uur : Wat hebben we hier van geleerd?
11.00 – 11.15 uur : Korte pauze

Onderdeel 2 : Islamofobie onderzoeken – hoe ziet islamofobie er uit?

11.15 – 11.45 uur : Wat verstaan we onder islamofobie? Hoe verhoudt zich dit tot
islamkritiek?
Discussie en vragen
11.45 – 12.30 uur : Hoe uit islamofobie zich in Nederland in concrete voorvallen
en incidenten?
Discussie en vragen

12.30 – 13.00 uur : Lunch

13.00 – 14.00 uur : Oefening ‘Mechanisme van discriminatie’
Wat houdt islamofobie in stand?
14.00 – 14.15 uur : Korte pauze
14.15 – 15.00 uur : Vervolg oefening ‘Mechanisme van discriminatie’

Onderdeel 3 : Sociale actie – wat kun je zelf en met anderen doen tegen discriminatie?

15.00 – 15.45 uur : Oefening ‘Ik kan, wij kunnen, anderen kunnen’
Wat gaan we er aan doen?

Onderdeel 4 : Evaluatie en afsluiting

15.45 – 16.00 uur : Top en tip
Wat vonden we er van?

Foto:
Archieffoto van de Raad van Kerken, waarin Pabo-studenten vertrouwd gemaakt worden met het gedachtengoed in een moskee.