Flaneren langs stand K8

‘Als je toch een carillon gaat kopen, loop dan even langs bij onze stand van de kerkennacht’. De werkgroep van de kerkennacht 2017 was bijeen op woensdag 1 maart en bereidde zich voor op de kerkenbeurs die op 17 en 18 maart plaatsvindt in de jaarbeurs in Utrecht. Dat ging geconcentreerd met tegelijk ruimte voor een kwinkslag. 

Er worden veel kerkrentmeesters en kerkelijke zakenlieden verwacht op de beurs, maar ook voorzitters van kerkenraden, ouderlingen, parochiebesturen, pastores en gewone snuffelaars. Reden voor de regiegroep om een kraampje in te richten waar mensen informatie kunnen krijgen over de kerkennacht. Ze kunnen er tien redenen horen waarom het zinvol is als kerk mee te doen met het festijn van kerksnuiven en burengluren.

Kerkennacht presenteert tijdens de beurs een spiksplinternieuw filmpje waarop mgr. Gerard de Korte, ds. Karin van den Broeke en ds. Klaas van der Kamp figureren. Natuurlijk zeggen ze iets ten faveure van de kerkennacht. Het filmpje zal doorlopend te zien zijn afgewisseld met een powerpointpresentatie waarop beelden staan van eerdere edities van de kerkennacht. Mensen kunnen bij de stand een kaart of een setje kaarten meenemen voor thuis waarop een cartoon is afgebeeld over de kerkennacht getekend door Bert Kuipers, vermaard kerkcartonist, van wie komende tijd ook door kaartenproducent Hallmark een reeks kaarten wordt uitgebracht over de twaalf provincies. Mensen die de kaart ter plekke willen versturen kunnen voor een euro een heuse kerkennachtpostzegel plakken op de achterkant en het kleinood gaat in de brievenbus en vindt zijn weg.

Er hebben zich al enkele tientallen kerken gemeld die meedoen met de editie van de kerkenacht in het weekend van de langste dag dit jaar. Het leidmotief dat vanuit de landelijke organisatie is aangereikt luidt ‘Zo maar een dak’. Het is een metafoor om niet alleen het fysieke verhaal van de kerk te vertellen, maar ook het spirituele dak te presenteren. Marina Kapteyn maakt voor de kerkennacht een periodieke nieuwsbrief, waar geïnteresseerden zich gratis op kunnen abonneren. Het standnummer van de kerkennacht op de beurs is C064. Er zullen zowel op de vrijdag als op de zaterdag mensen zijn die iets van de achtergronden kunnen vertellen. Plaatsen die zich willen opgeven omdat ze zelf een kerkennacht organiseren kunnen dat doen via rvk@raadvankerken.nl

Foto’s: 
1. De cartoon die in kaartvorm bij de kerkenbeurs wordt aangeboden.
2. Links cartonist Bert Kuipers en medewerkster Lisa. 
3. Twee leden van de kerkennachtregiegroep, Dick van Royen en Margriet Quarles van Ufford, die net een periode van 3 maanden in Oost-Jeruzalem heeft doorgebracht als gast van EAPPI, het programma van de Wereldraad van Kerken in Palestina en Israël.